ثبت بقعه ای دیگر با قدمت صفوی در استان یزد

no-thumbs

بقعه دوازده امام هروک واقع در شهرستان ابرکوه، دهستان تیرجرد، روستای هروک در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوز سرپرست معاونت میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی یزد در خصوص این بنای تاریخی گفت: تاریخ دقیق احداث بقعه در منابع و یا در کتیبه ای که در بنا منصوب باشد وجود ندارد، اما باتوجه به سبک و سیاق معماری بنا قدمت آن به دوره  صفوی مربوط است. بقعه متعلق به شخصیت خاصی که در آن مدفون باشد نیست و در بین سکنه روستا به دوازده امام معروف است.

محسن ذاکری نیا افزود: در وسط بقعه چاهی وجود دارد که اعتقاداتی پیرامون آن مطرح است و سکنه محل می گویند در این چاه تصویر ماه و ستاره ای قابل رویت بود و این درحالی است که چاه در داخل بنا و زیر پوشش کلمبوی آن حفر شده و انعکاس تصویر ماه یا ستاره در آب چاه امکان نداشته و در صورت صحت موضوع امری خارق العاده بوده است ولی درحال حاضر چاه آب ندارد و خشک می باشد.

وی اظهار داشت: بنا خشتی با نقشه ای چلیپایی است که به شکل چهار طاقی خودنمایی می کند. چهار قوس جانبی، بستر لازم را برای اجرای پوشش کلمبو وسط که در سطحی بالاتر اجرا شده فراهم آورده است و منظر آنرا همچون گنبدی کامل می نماید، اما در واقع پوشش کلمبو است که به شیوه چهار ترک اجرا شده و مربع محاط بین چهار طاق و نقشه چلیپایی بنا را پوشانیده و نیز چهار روزنه روبروی هم برای روشنایی و تهویه بنا درآن ایجاد شده است. داخل چهارطاقی با قشری از گچ سفید اندود گردیده است. سطح دیوارها در داخل صاف و هیچ طاقچه و فرو رفتگی درآن تعبیه نشده و محراب نیز ندارد. در وسط بقعه چاهی است که به چاه ماه و ستاره معروف می باشد و سکنه روستا بر این باورند که تصویر ماه و ستاره در آب چاه دیده می شد، اما در حال حاضر چاه خشک شده است. بنا دارای دو ورودی در طاقهای شرقی و جنوبی می باشد که فقط از ورودی شرقی استفاده می شود.

این مقام مسئول تصریح کرد: فرم و ساختار بنا و عملکردآن که باورهای مردم  به ویژه سکنه محل اهمیت خاصی به آن بخشیده، در حفظ موجودیت بنای بقعه طی دو سه قرنی که بر آن گذشته تاثیر زیادی داشته است.

گفتنی است این اثر تاریخی در شهریور ماه سال جاری به شماره ۳۱۳۱۴ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

بخش نظردهی بسته شده است..