سومی یزد در مرحله اول رقابت‌های سطح‌بندی ترامپولین

no-thumbs

تیم 15 خرداد یزد در پایان مرحله نخست رقابت‌های سطح بندی ترامپولین کشور عنوان سومی رده سنی نونهالان را بدست آورد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوز مرحله نخست رقابت‌های سطح بندی ترامپولین در سه رده سنی و ۱۰ سطح برگزار شد، که متولدین سال‌های ۸۴ تا ۸۶ در سطوح چهار تا شش و گروه سنی نونهالان، متولدین سال های ۸۲ و ۸۳ در سطوح هفت و هشت و گروه سنی نوجوانان و همچنین متولدین سال‌های ۸۱ و ۸۰ در سطوح ۹ و ۱۰ و رده سنی جوانان در مدت چهار روز در خانه ژیمناستیک برادران شهید آذرپی تهران به رقابت پرداختند.

در گروه سنی نونهالان در سطح چهار، تیم باشگاه شهید دستغیب شیراز مقام اول را بدست آورد و سرای ژیمناستیک نوظهوری تبریز و باشگاه شهید طاهری کرمانشاه مقام دوم و سوم را بدست آوردند.

همچنین در سطح پنج، تیم باشگاه شهدای گمنام قائم شهر مقام اول، باشگاه مدرسه ژیمناستیک ۱۵خرداد یزد مقام دوم و سرای ژیمناستیک نوظهوری تبریز مقام سوم را بدست آورد.

در سطح شش هم سرای ژیمناستیک نوظهوری الف، باشگاه شهید دستغیب شیراز و سرای ژیمناستیک نوظهوری ب بترتیب مقام اول تا سوم را از آن خود کردند.

در پایان این رقابت ها نیز تیم‌های سرای ژیمناستیک نوظهوری تبریز الف با امتیاز ۴۰۵.۸۰۵، باشگاه شهید دستغیب شیراز با امتیاز ۳۳۷.۷۶ و باشگاه مدرسه ژیمناستیک ۱۵خرداد یزد با امتیاز ۲۴۱.۴۳ در مجموع سه سطح ۴ ، ۵ و ۶ گروه سنی نونهالان به ترتیب در جایگاه اول تا سوم ایستادند.

بخش نظردهی بسته شده است..