ظرفیت تصفیه خانه فاضلاب یزد بیش از ۱۵۰ هزار نفر است

no-thumbs

مدیر تصفیه خانه فاضلاب یزد با اشاره به اینکه سیستم های تصفیه فاضلاب وتلند مصنوعی و طبیعی به عنوان پایلوت در این تصفیه خانه راه اندازی شده است گفت: ظرفیت تصفیه خانه فاضلاب یزد بیش از 150 هزار نفر است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوزسید وحید غلمان در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری برنا در یزد، با اشاره به ورود سیستم تصفیه فاضلاب SBR از سال ۹۱ تا کنون به مدار تصفیه خانه فاضلاب یزد اظهار داشت: دبی فاضلاب تحت پوشش این تصفیه خانه بیش از ۱۷۰ لیتر در ثانیه است.

تصفیه خانه فاضلاب یزد واقع در شمال غربی یزد، در فاصله ۷ کیلومتری از دروازه قرآن قرار دارد و در مساحتی بیش از ۲ هزار هکتار نسبت به تصفیه فاضلاب شهر یزد اقدام می کند.

مدیر تصفیه خانه فاضلاب یزد عنوان کرد: جمعیت تحت پوشش سیستم لجن فعال در تصفیه خانه فاضلاب یزد بیش از ۱۵۰ هزار نفر در مساحتی به وسعت ۳ هکتار است.

وی ارتقاء فاضلاب به سطح استاندارد تقطیر آب های سطحی را از مهمترین رسالت های سیستم SBR  در تصفیه خانه فاضلاب یزد دانست.

غلمان bod در محدوده ۲۰، cod در محدوده ۵۰ و tss30 را از جمله مهمترین پارامتر های سیستم لجن فعال در مورد تصفیه فاضلاب عنوان کرد.

وی با اشاره به وجود سیستم برکه ای در تصفیه خانه فاضلاب یزد ادامه داد: سیستم برکه از سال ۸۱ به مدت ۱۰ سال با سه برکه بیهوازی، اختیاری اولیه و اختیاری ثانویه، زمان ماند بیش از ۱۴ روز در مساحتی بالغ بر ۱۱ هکتار، پوشش ۷۵ هزار نفر و دبی ۱۸۶ لیتر در ثانیه در مدار بهره برداری این تصفیه خانه بوده است.

مدیر تصفیه خانه فاضلاب یزد گفت: در حال حاضر بیش از ۲۰۰ هکتار فضای سبز در تصفیه خانه فاضلاب یزد کشت شده است  و هر سال ۱۰ هکتار به این فضا اضافه می شود.

وی وجود بیش از ۷۰ هکتار درخت اوکالیبتوس، ۱۰ هکتار  گز، ۵ هکتار تاق، ۱۵ هکتار زیتون، ۵ هکتار پسته، ۱۵ هکتار انار، ۱۰ هکتار توت را از جمله شاخص ترین گونه های گیاهی در فضای سبز تصفیه خانه فاضلاب یزد عنوان کرد. 

وی تصریح کرد: تصفیه خانه فاضلاب یزد سعی دارد در راستای ارتقاء بخش های مدیریتی نسبت به کسب ایزوی های استاندار مدیریت زیست محیطی ۹۰۰۱ و ۱۴۰۰۱ اقدام کرده است.

بخش نظردهی بسته شده است..