رییس پژوهشگاه مواد وانرژی خبر داد:

آغاز همکاری پژوهشگاه مواد و انرژی و شرکت یزد انرژی توان

رییس پژوهشگاه مواد وانرژی گفت: تفاهم نامه همکاری در زمینه توسعه همکاری های مشترک و به منظور استفاده بهینه از ظرفیت های علمی-فنی و اجرایی میان پژوهشگاه مواد و انرژی و شرکت یزد انرژی توان منعقد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوز سیدمحمدمهدی هادوی  به خبرنگار ایرنا، گفت: جذب طرح های فنی و اجرایی از سازمان های مختلف و تدوین طرح مشترک با استفاده از امکانات طرفین برای ارائه به کارفرمایان، بهره مند شدن دو طرف از امکانات مشترک یکدیگر از قبیل توان های فکری، تجربی، پژوهشی، آزمایشگاهی، کارگاهی، فضای فیزیکی، فضاهای تحقیقاتی، اجرایی و مالی و همکاری در برگزاری مشترک همایش ها، سمینار، میزگردها و کارگاه های آموزشی موضوع این تفاهم نامه است.
وی افزود: در این تفاهم نامه حوزه های همکاری همچون مطالعات امکان سنجی در استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، بکارگیری انرژی های تجدیدپذیر در کشور و صدور آن به خارج از کشور، طراحی، تامین و ساخت قطعات و تجهیزات مورد نیاز در نیروگاه های انرژی، پست های انتقال نیرو و سیستم های کنترل از منابع داخلی و خارجی برای پروژه های مشترک، طراحی و تامین نرم افزارهای مورد نیاز در پروژه های مشترک و تامین مالی پروژه های مشترک طبق توافقاتی که در جلسات مدیریتی برگزار خواهد شد مورد بررسی قرار گرفت و تصویب شد.
هادوی گفت: همچنین ارائه خدمات مشاوره مهندسی و مالی در زمینه اجرای پروژه های مشترک ارائه شده،اجرای پروژه های نیروگاهی اعم از نصب، تعمیرات دوره ای و اساسی، اجراء پست ها و خطوط انتقال انرژی و انجام کلیه امور مربوط به تولید انرژی،انجام خدمات مدیریت طرح و نیز طراحی و تامین مواد پیشرفته مورد نیاز در پروژه های مشترک از دیگر موارد قید شده در تفاهم نامه مذکور است.
اعتباراین تفاهم نامه که در ۹ ماده،۱۶ بند و یک تبصره، در ۴ نسخه تنظیم شده از تاریخ امضا دو سال می باشد که تمدید،بازنگری، اصلاح و یا تغییرات اساسی در مفاد آن با توافق نمایندگان انجام خواهد شد.
پژوهشگاه مواد وانرژی در مشکین دشت شهرستان فردیس مستقر است.

بخش نظردهی بسته شده است..