۹۴ هزار میلیارد وام بانکی کجا رفت؟!

no-thumbs

از مجموع 94 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی که در چهار ماه ابتدایی امسال بین بخش های مختلف توزیع شده، بالغ بر 65 درصد به تامین سرمایه در گردش اختصاص یافته است؛ گزینه ای که از اهم برنامه های بانک مرکزی برای خروج اقتصاد از رکود به شمار می رود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوزگرچه پیش بینی بانک مرکزی برای تسهیلات دهی بانکها رقمی بالاتر از مجموع ۳۴۰ هزار میلیارد تومان پرداختی سال گذشته نیست ولی از رشد ۱۶ درصدی وام دهی در چهارماهه ابتدایی امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته این گونه به نظر می رسد که بانکها برای سال جاری هم پا را فراتر از حد تعیین شده گذاشته و حتی در صورت ادامه می تواند به تکرار اضافه برداشت بانکها در سال گذشته بینجامد.
 
این در حالی است که از کل تسهیلات، ۷.۱ هزار میلیارد تومان (۷.۶ درصد معادل) در بخش کشاورزی، حدود ۲۸.۴ هزار میلیارد تومان ( ۳۰.۲ درصد) صنعت و معدن، ۹.۵ هزار میلیارد تومان( ۱۰.۱ درصد) مسکن، ۱۲.۱ هزار میلیارد تومان(۱۲.۹ درصد) بازرگانی و ۳۶.۷ هزار میلیارد تومان(۳۹.۱ درصد) در خدمات هزینه شده است.
 
به هر حال با توجه اینکه برای امسال هم پرداخت عمده منابع بانکی به تامین سرمایه در گردش بنگاها و رونق واحدهای تولیدی دارد، آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که از فروردین تا پایان تیرماه سال جاری بیش از ۶۵ درصد از ۹۴ هزار میلیارد تومان کل تسهیلات پرداختی یعنی بیش از ۶۱ هزار میلیارد تومان برای تامین نقدینگی بخش های اقتصادی توزیع شده است.
 
به گزارش خبرنگار ایسنا،در عین حال که از بین کل تسهیلات توزیع شده بین بخش های اقتصادی، ۹.۵ درصد برای "ایجاد"، ۱.۷ درصد "تعمیر"، ۵.۵ درصد "توسعه"، ۸.۴ درصد "خرید کالای شخصی" ، ۵.۱ درصد "خرید مسکن" و ۴.۴ درصد در سایر بخش ها اختصاص یافته است.

بخش نظردهی بسته شده است..