ایران ۱۹۳ سینما دارد/یزد،فقط دوسینمادارد

no-thumbs

خبرگزاری ایلنا: براساس اعلام مرکز آمار ایران؛ تعداد سینماهای کشور از سال 1390 تا سال 1392 کاهش یافته و از 246 به 212 سینما رسیده است. مقایسه آمار تعداد سینما در سال 1393 با سال 1392 کاهش 9 درصدی را نشان می‌دهد و در سال 1393 به تعداد 193 سینما رسیده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوزرئیس گروه شاخص‌های نظام اداری کشور و تنظیم سالنامه مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۹۳ به‌طور کلی تعداد سینماها و ظرفیت آنها در دوره هشت ساله ۱۳۸۵ و ۱۳۹۲ با نوساناتی همراه بوده است.

در همین دوره تعداد کلی تماشاگران روند متغییری داشته است. تماشاگران فیلم‌های ایرانی هم روند نوسانی مشابهی با جمع تماشاگران را نشان می‌دهد، اما تماشاگران فیلم‌های خارجی دارای سیر نزولی قابل توجهی بوده است.

بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران؛ با نگاهی جزیی‌تر و دقیق‌تر به اطلاعات مندرج در سالنامه آماری کشور درمی‌یابیم که تعداد سینما طی دوره سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ ابتدا تا سال ۱۳۹۰ افزایش یافته و از تعداد ۲۲۸ سینما در سال ۱۳۸۵ به ۲۴۶ سینما در سال ۱۳۹۰ می‌رسد و رشد ۸ درصدی را نشان می‌دهد.

همچنین در سال ۱۳۹۳ تعداد تماشاگران سینما در کشور معادل ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بوده که نسبت به سال ۱۳۹۲ رشد ۸۱.۰۵ درصدی داشته است. مقایسه این آمار با سال ۱۳۸۵ نشان می‌دهد که تعداد تماشاگران سینما سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۸۵ کاهش ۱۰ درصدی داشته است.

بخش نظردهی بسته شده است..