بررسی پروژه ساماندهی امیرچقماق در شورای فنی

no-thumbs

سیزدهمین جلسه شورای فنی استان یزد با حضور اکثریت اعضا برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوزمحمدمهدی شرافت مدیرکل میراث فرهنگی استان ضمن ارائه توضیحاتی از سابقه پروژه ساماندهی امیرچقماق عنوان کرد: امید است با همفکری صاحب نظران بتوانیم تصمیم درستی اتخاذ کرده و طرحی قابل توجیه و اجرا ارائه نماییم.

محسن ذاکری نیا سرپرست معاونت میراث فرهنگی در خصوص جلسات تشکیل شده در تهران و نتایج آن توضیحاتی ارائه کرد و اعضای شورای فنی بعد از ارائه گزارش از سوابق وا جرای پروژه توسط دبیرخانه شورای فنی به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند.

دکتر مندگاری عضو شورای فنی نیز این پروژه را از سه بعد ۱) بدنه سازی، جداره سازی و ۲) هندسه تاریخی مورد بحث قرار داد و عنوان کرد: باید مشخص شود بعد تاریخی این بنا بر چه اساسی و چه دوره ای قابل استناد است. همچنین از بعد سوم، معماری و ارزش تکیه امیرچقماق به عنوان شاخص مجموعه و هویت بخشی آن می باشد و اگر معماری قرار است اتفاق بیفتد باید متأخر از آن باشد که باتوجه به تأیید هندسه مشخص می شود در مقیاس شهری است و از همه ابعاد مانند ترافیک، کاربری و دسترسی باید مورد تحلیل قرار گیرد.

باتوجه به گذشت سالها می بایست این مسائل را حل کنیم و فی الحال با دو نگاه می توان ادامه داد. اول اینکه از جنبه مدیریتی اتمام پروژه و جمع کردن آن بسیار خوب خواهد بود و اما از جنبه شهری می توان با تأمل بیشتری به آن نگاه کرد که چگونه بسازیم تا همه تحولات تاریخی در آن قابل رویت باشد و ضمن اینکه این جداره ای که باید ساخته شود باید زیبایی خاص خود را داشته باشد و به عنوان یک میدان شهری قدرت پاسخگویی نیازهای شهری را داشته باشد.

دکتر نقصان محمدی عضو دیگر شورای فنی نیز اظهار داشت: اینگونه پروژه ها سالهاست در استان در دست اقدام می باشد و مشکل اساسی جمع بندی و نتیجه گیری است که تا به حال به آن نرسیدیم و باید به یک جمع بندی برسیم.

دکتر مندگاری پیشنهاداتی نیز به عنوان راهکار اجرایی از جمله اینکه ؛ در جهت تکمیل جداره ها و با پیش بینی حل مسأله ترافیکی طرح، ادامه پروژه انجام و صرفاً درخصوص جزییات معماری نمای جداره و قابلیت تفکیک نمودن از نظر زمان ساخت، اعضا پیشنهادات خود را جهت طرح و بررسی در جلسه آتی شورای فنی ارائه نمایند.

بخش نظردهی بسته شده است..