اولین همایش ملی استاندارد در یزد

no-thumbs

مدیرکل استاندارد استان یزد ، گقت : اولین همایش ملی استاندارد ، بارویکرد ، استانداردها ، ضوابط ومقررات ، ۲۲مهرماه سال جاری که مصادف با ۱۴اکتبر، روزجهانی استاندارد می باشد در محل دانشگاه یزد برگزار خواهد شد .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوزمحمد حسین ماجدی اردکانی درجمع صاحب نظر ان ، مسئولین و کارشناسان استاندارد اظهار داشت : نا هم خوانی استاندارد ها ، ضوابط ومقررات فنی در کشور ، عدم نهادینه شدن جایگاه مناسب استاندارد در جامعه ، نیاز به بازنگری جدی ومهندسی مجدد مفهوم ومعنای قوانین و مقررات استاندارد ، تبیین دقیق وموشکافانه دیدگاهها ، چالش ها وتجارب موفق سازمانها ونهادها در استانداردسازی واجرای استانداردها ی تولید وخدمات از جمله عواملی هستند که درباب معرفی همایش می توان از آنها نام برد .

 

وی افزود : شناسایی دقیق استاندارد های تولید و خدمات ، بررسی آثار هماهنگ استانداردها با قوانین ومقررات در سازمانها ونهادها ی مرتبط ، ضرورت شناخت بیشتر استاندارد به عنوان زیر ساخت توسعه جامعه از دیگر مواردی می باشند که مارا ترغیب به برگزاری این همایش در سطح ملی نموده است .

ماجدی تصریح کرد : ضرورت شناخت بیشتر استانداردبه عنوان زیرساخت توسعه ای جامعه ، ارتباط و هم خوانی قوانین ومقررات موجود با استاندارد ، می تواند بهترین وکارآمدترین وسیله برای ترویج وارتقای کیفیت باشد . که در این همایش با پرداخت به مسائل گفته شده ، سعی در هم سونمودن دستگاههای ذیربط می گردد .

 

مدیرکل استاندارد یزد گفت : جایگاه فنی استانداردها ، ضوابط و مقررات در کشور -چالش های حقوقی در ضوابط ومقررات استاندارد و حقوق شهروندی – تولیدات غیر صنعتی ، استاندارد ها ، ضوابط ومقررات – مراچع قانونی تصویب کننده – استاندارد ، سلامت وبهداشت – گردشگری بارویکرد استاندارد سازی ومحیط زیست ، همگام با  استاندارد محورهای این کنفرانس بوده که مهلت ارسال خلاصه مقاله تا دهم شهریور واصل مقاله تا اول مهرماه سالجاری تمدید شده است .

 

این مقام مسئول خاطر نشان ساخت : دانشگاه یزد ، استانداری، جهاد دانشگاهی ، اداره کل صنعت ، معدن وتجارت ، دانشگاه آزاد اسلامی ، دانشگاه پیام نور ، اداره کل محیط زیست ، سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری ، دانشگاه علم وهنر و دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد حامیان استانی وسازمان ملی استاندارد ایران ، پژوهشگاه استانداردومرکز تحقیقات راه مسکن وشهرسازی حامیان کشوری این همایش می باشند .

بخش نظردهی بسته شده است..