اختصاصی یزدی نیوز:

سردرگمی مسافران یزدی در فرودگاه مشهد ادامه دارد+تصاویر

کماکان بیش از صد مسافر مشهد به یزد از 5 صبح به دلیل تاخیر 6 ساعته و سپس اعلام کنسلی پرواز از سوی هواپیمایی ایران ایرتور در فرودگاه مشهد معطل و سرگردانند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوزدر بین مسافران چند نفر غیر ایرانی، افراد کهنسال، بانوان نوزاد به دست، دو نفر ویلچری و …حضور دارنداین درحالی است که ساعت ۹ صبح به مسافران کارت پرواز داده و وسایلشان را تحویل گرفتند.
هم اکنون نیز در اتاق مدیریت ایران ایر تور تجمع و تشنج حاکم است.

بخش نظردهی بسته شده است..