احیای انجمن های میراث فرهنگی اشکذر

no-thumbs

جلسه احیای انجمن های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان اشکذر و روستاهای تابعه برگزار گردید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوز سرپرست نمایندگی میراث فرهنگی در اشکذر و دبیر انجمن این شهرستان گفت: نظر به اهمیت و جایگاه میراث تاریخی و فرهنگی شهرستان و ضرورت حراست از این هویت ملی و معرفی فرهنگ غنی و اصیل شهرستان به نسل های آینده و همچنین به منظور مشارکت عمومی در حفظ میراث فرهنگی، تاریخی و طبیعی، گام اول تشکیل انجمن میراث فرهنگی شهرستان اشکذر برداشته شد.

سید محمدجعفر میرجلیلی عنوان کرد: اولین جلسه این انجمن با معرفی اعضا، تشریح اساسنامه انجمن، بحث و تبادل نظر پیرامون میراث فرهنگی و تاریخی شهرستان و طرح های پیشنهادی، ظرفیت های موجود در حوزه گردشگری و تعامل همه جانبه در رسیدن به اهداف  انجمن برگزار شد.

وی اهداف تشکیل این انجمن را جلب حمایت مادی و معنوی مردم و مشارکت همه جانبه در حفظ، احیا، معرفی و پژوهش در میراث فرهنگی شهرستان عنوان نمود .

میرجلیلی در ادامه اظهار داشت: از وظایف و اختیارات این انجمن ها، آشنایی با قوانین و مقررات ناظر بر پژوهش، حفظ و احیا، معرفی و آموزش میراث فرهنگی، احیای صنایع دستی و جلب سرمایه گذاران در حوزه گردشگری، شناساندن میراث ناشناخته شهرستان، تشویق و ترغیب مردم نسبت به حفظ و صیانت از آثار تاریخی فرهنگی منطقه، پیداکردن راه های عملی برای جلوگیری از هرگونه اقدام غیرقانونی و بررسی طرق جلب مساعدت های مالی و معنوی می باشد.

بخش نظردهی بسته شده است..