چابک سازی یا بزرگ سازی؟!

۴۰۰۰ نفر به بدنه دانشگاه علوم پزشکی یزد اضافه شدند

مدیر توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی یزد با اشاره به جذب نیروهای خدماتی دانشگاه گفت: نزدیک به ۴۰۰۰ نفر به بدنه دانشگاه علوم پزشکی یزد اضافه شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوزرضا وفائی نسب، معاون پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی یزد در نشست تحول اداری این دانشگاه گفت: با توجه به مشکلات موجود در گذشته ما بخش تحول اداری را در دانشگاه علوم پزشکی یزد به خوبی ندیده‌ایم و امیدواریم از این به بعد با همکاری بخش‌های مختلف این امر را به خوبی تحقق بخشیم.

 

وی افزود: در چند سال اخیر نیروهای شرکتی دانشگاه، قراردادی شده اند و حدود ۴۰۰۰ نفر نیرو به بدنه دانشگاه اضافه شده است.

 

مدیر توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی یزد خاطرنشان کرد: پراکندگی و تنوع ارباب رجوع و کارمند در یک مجموعه از نظر مدیریت و امور رفاهی، مشکلاتی را در سامامندهی بهتر خدمات دهی به ارباب رجوع ایجاد کرده است و این امر مستلزم حفظشان نیروهای رده پایین و ازسوی دیگر رعایت مرتبهٔ سازمانی نیروهای رده بالا می‌باشد.

 

وفایی نسب افزود: طرح سنجش رضایتمندی ارباب رجوع در دانشگاه به منظور تجزیه و تحلیل میزان رضایتمندی ارباب رجوع چندین گام اجرا شد؛ به نحوی که در اولین گام، فهرستی از آنچه باید در واحد‌ها برای تکریم ارباب رجوع وجود داشته باشد را تهیه نموده و این فهرست را به واحد‌ها ارائه کردیم. و در گام دوم فرایند‌ها و مدیریت مجدد فرایند‌ها را با توجه به اهداف بالا دستی انجام شد.

 

وی تصریح کرد: به منظور افزایش رضایت ارباب رجوع، فرایند‌ها را کوتاه کردیم، تفویض اختیار انجام دادیم و در برخی موارد فرایند‌ها را حذف کردیم، برخی فرایند‌ها الکترونی شد و دستورالعمل‌ها را نیز در حاشیه فرایند‌ها نوشتیم تا بیشترین کمک را به ارباب رجوع داشته باشیم.

 

مدیر توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی یزد در ادامه افزود: در گام سوم، پیاده سازی مدیریت دانش را انجام دادیم و در مرحلهٔ بعد به دلیل فرسودگی نظام‌های اداری و مالی و فراهم نبودن ساختار آن، با توجه به اینکه نمی‌توان با استفاده از روش‌هایی که وجود دارد، قیمت تمام شده را تعیین کرد بنابراین در قیمت تمام شده بحث نظارت و کنترل را مورد تاکید قرار دادیم.

 

وفایی خاطرنشان کرد: مورد بعدی دستورالعمل واگذاری خدمات سلامت است که از سوی وزارت خانه ابلاغ شده است و به علت کمبود نیروی پرستار و بهیار این اقدام را انجام و بالغ بر ۴۵۰ نفر مراقب سلامت در پایگاه‌های بهداشت هم واگذار کردیم. بخش‌ام آر‌ای بیمارستان شهید رهنمون، آنژیوگرافی شهید صدوقی، پزشکی هسته‌ای بیمارستان شهید صدوقی، کلینیک ترک اعتیاد، همه این‌ها به بخش خصوصی واگذار شده و با تعرفه دولت ارائه خدمت می‌کند. همچنین کمک بهیاری هم به بخش خصوصی و امور منشی‌گری هم به صورت حجمی واگذار شده است.

 

وی پیرامون بحث فاهی گفت: در بحث رفاهی، مشکلی عدم رضایت کارکنان وجود داشت و به همین منظور نظرات نیروهای مختلف در رده‌های مختلف را جمع آوری کردیم. تجلیل از کارکنان و خانواده‌های آن‌ها و همچنین اردوهای تفریحی و زیارتی از اقدامات این موضوع بود.خبرگزاری دانشجو

بخش نظردهی بسته شده است..