رئیس دانشگاه آزاد اسلامی یزد :

تشکیل ستاد حمایت و تجاری سازی در یزد

no-thumbs

کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی یزد پتانسیل خوب و ایده های مناسبی برای تجاری سازی دارند .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوز دکتر محمدرضا اسلامی در مصاحبه ای اختصاصی با خبرنگار آنا از تشکیل ستاد حمایت و تجاری سازی ایده های کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی یزد خبر داد .

وی در این خصوص اظهار داشت: کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی یزد پتانسیل خوب و ایده های مناسبی برای تجاری سازی دارند و تصمیم گرفته شد ستادی در این خصوص تشکیل شود و با همکاری روابط عمومی پیشنهادات همکاران برای تجاری سازی طبقه بندی گردیده و با همکاری اساتید دانشگاه کارگروههایی برای  بررسی نهایی پیشنهادات ، آخرین نظر خود را نسبت به موفقیت طرح ارائه شده اعلام نمایند و با حمایت دانشگاه طرح تجاری سازی و به ثروت تبدیل شود.

انجام این کار به کارمندان دانشگاه این توان را خواهد داد تا باور کنند اندیشه های ناب آنها روزی به بار می نشیند .

وی در خصوص عملیاتی شدن این ستاد گفت : با توجه به اینکه ریاست عالی دانشگاه نسبت به تجاری سازی ایده ها تأکید ونظر ویژه ای دارند قطعاً با کار کارشناسانه  حمایت های دانشگاه و سازمان مرکزی دانشگاه این ستاد موفق عمل خواهد نمود چرا که با ورود به دوران پسا تحریم زمینه های خوبی برای حضور در بازارهای جهانی خواهیم داشت و همچنین چرخه اقتصاد نیز با تفکر و تعقل به چرخش بیشتر خود ادامه خواهد داد .

 وی در خصوص پشتیبانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد از طرحها و ایده های دانشجویان و اساتید این دانشگاه گفت: نه تنها دانشگاه آزاد اسلامی یزد از طرحها و ایده های کارمندان خود حمایت و پشتیبانی می کند بلکه طرحهای ناب اساتید و دانشجویان نیز مورد حمایت این ستاد قرار خواهند گرفت و بی شک عملکرد و سرآغاز این حرکت در دانشگاه آزاد اسلامی یزد می تواند سرلوحه بسیاری از ادارات و نهادهای علمی استان باشد و قطعا کار و دستاورد این ستاد مشابه با نظام پیشنهادات مستقر در ادارات نیست ولی می تواند خروجی آن نظام نیز در این ستاد قابل طرح و پیگیری بهتری باشد .

 

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی یزد : تشکیل ستاد حمایت و تجاری سازی ایده های کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی یزد در آینده ای نزدیک

 

بخش نظردهی بسته شده است..