تابش خبر داد:

سید حسن خمینی نامزد خبرگان نمی شود

نماینده اردکان گفت:اگر سیدحسن خمینی وارد انتخابات مجلس خبرگان شود بالاترین رای را خواهد اورد .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوزمحمدرضا تابش گفت:در محبوبیت آقای سیدحسن خمینی که شکی وجود ندارد زیرا وی هم وابسته به بیت بنیان گذار فقید انقلاب اسلامی است و هم از طرف پدرو مادر وابسته به بیت علم و فقاهت است و هم جایگاه مردمی‌اش را حفظ کرده است و از اساتید بسیار مسلط است که در حال حاضر درسهای سطوح بالای خارج را تدریس می کند و به چند زبان نیز مسلط است و فعالیت‌های علمی‌شان را نیز بی وفقه ادامه داده اند ،سید و خوشتیپ و جوان نیز هست و همه اینها مولفه های موثری است که قطعا در رای آوری نیز موثر هستند.


وی اظهار داشت :در واقع وی نشانه ها و علائمی از بنیانگذار فقید انقلاب اسلامی دارند که در رای آوری وی تاثیر بسیاری دارد ،اگر وی وارد انتخابات مجلس خبرگان شود بالاترین رای را خواهد اورد .

تابش بیان کرد:من شنیده ام که خود وی ملاحظاتی دارند و آنطور که امام راحل نزدیکان خودشان و مخصوصا سید احمدآقا و آقا مصطفی را در دوران خودشان از ورود به سیاست و تمایل داشتند که فرزندانشان کارهای حوزوی شان را ادامه دهند لذا سید حسن هم معذورات اینگونه ای دارند و تمایل ندارند وارد عرصه کار سیاسی و اجرایی شوند.

وی در مورد اینکه اگر خواسته عمومی برای ورود وی باشد گفت:بستگی به نظر خود وی دارد که ببیند وجودش در عرصه سیاست موثرتر است یا در عرصه علم و فقاهت گرچه تاثیر مرجعی همانند امام (ره) که انقلابی را بنیان گذاشت کمتر از یک سیاستمدار نیست .

به گزارش نامه نیوز،تابش همچنین در مورد نظرات برخی افراد در انتقاد و یا مخالفت با وی ،گفت:از نظر مردم فضا کاملا برای ورود وی مطلوب است و منتقدین وی نیز معلوم است که از چه جناحی و نحله فکری هستند،افرادی هستند که از ورود وی احساس خطر می کنند و پیش بینی می کنم علت اینکه وی با آمدن در انتخابات مجلس خبرگان مخالفت می کنند نیز این است که با نصاب رای بالایی که خواهد اورد بساط و تشکیلات آقایان متحجرین را مقداری تحت شعاع قرار دهند و به همین دلیل نیز قصد امدن ندارند.

بخش نظردهی بسته شده است..