دکتر ضیاء الله بوترابی بستری شد

no-thumbs

دکتر ضیاء الله بوترابی از پزشکان پیشکسوت و حکیم از روز گذشته در بیمارستان دکتر مرتاض بستری شده است. منبع یزدان نیوز

بخش نظردهی بسته شده است..