در دیدار با مسوولان اداره تشکلهای سیاسی اسلامی عنوان شد

آمادگی برای انتشار نشریه تخصصی دردانشگاه ازاد یزد

no-thumbs

اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی یزد در دیداری با نمایندگان سازمان مرکزی دانشگاه در تشکلهای اسلامی سیاسی آمادگی خود را جهت انتشار نشریه تخصصی تشکلها و سایت این تشکل اعلام داشتند

به گزارش خبرگزاری آنا، اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی اساتید با آقایان سید محمدتقی قریشی معاون اجرایی اداره کل تشکل های اسلامی، سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی و محمد هادی ملک، رییس اداره کل تشکلها و اتحادیه های دانشگاه دیدار داشتند. نمایندگان سازمان مرکزی در تشکل های اسلامی ضمن قدردانی از اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی اساتید در تشکیل و پیگیری مجدانه فعالیت های آن، اعلام داشتند گرچه حدود ۱۶۰ تشکل اساتید در کشور به ثبت رسیده ولی تعداد اندکی از آنها فعالیت و تاثیر گذاری مورد انتظار را داشته اند و امیدوارند این انجمن که منظم و منسجم و فعال آغاز به کار نموده، در ادامه بتواند ضمن فعال کردن تشکل های اساتید واحدهای استان، الگویی برای تشکل های اساتید سطح کشور باشد. در ادامه اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی اساتید درخواست پیگیری تشکیل اتحادیه استادان را از نمایندگان سازمان مرکزی اعلام و برای انتشار نشریه تخصصی و راه اندازی سایت انجمن اعلام آمادگی کردند و نمایندگان سازمان مرکزی نیز قول هرگونه همکاری و حمایت را دادند.

بخش نظردهی بسته شده است..