انتصاب جدیددراداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی یزد

no-thumbs

مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد منصوب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوزمحمد حسین ریاحی مدیرکل باصدور حکمی محمد جواد حیدری اشکذری را به این سمت منصوب کرده است.

وی در این حکم با توجه به اهمیت جایگاه این اداره کل و نقش اساسی آن در تحقق سیاست های وزارتخانه، ابراز امیدواری کرده تا همه ظرفیت های حوزه روابط کار در برقراری و گسترش فراگیر عدالت در جامعه کارگری و کارفرمایی با درنظر داشتن قوانین و مقررات بکار گرفته شود.

 

مدیرکل تعاون، تلاش در جهت صیانت از نیروی کار، توجه ویژه به اصل ۳ جانبه گرایی، برگزاری گفتگوهای ۳ جانبه، کاهش مداخله در روابط کار، تقویت و ترویج تشکل های صنفی، کارگری و کارفرمایی با نگرش همدلی و همزبانی دولت و شرکای اجتماعی، ایجاد تعادل در نظام جبران خدمات کارگران و برنامه ریزی و نظارت برای ارتقای ایمنی کار بمنظور کاهش حوادث ناشی از کار را مورد تاکید قرار داده است.

 

ریاحی همچنین علی شیخی مدیر قبلی روابط کار را بعنوان مشاور خود در حوزه بازرسی و روابط کار انتخاب کرده است.

بخش نظردهی بسته شده است..