احرامی بافی در یزد احیا گردید

no-thumbs

محمدرضا دهقان مهرجردی عنوان کرد: یکی از بافته های سنتی و اصیل یزد احرامی بافی است که به سجاده بافی هم شهرت داشته و از هنرهای منتسب به روستای بنادک سادات است. البته نوعی پارچه حرمی در مناطق کردنشین مرز ایران و ترکیه هم وجود دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوزسرپرست معاونت صنایع دستی این اداره کل افزود: دستگاه احرامی از دستگاه های بسیار پیچیده نساجی یزد است که دارای شانزده پوشال و هفده پای بافت است و با سایر دستگاه های بافندگی متفاوت و در نوع خود از طراحی سنگینی برخوردار است. سالهاست آهنگ بافت احرامی کند شده و قریب به پنج سال بود که نبض کار متوقف و راه افتادن این دستگاه بافندگی فقط یک امید بود.

وی خاطرنشان ساخت: با یاری خداوند و با عنایت به نامگذاری سال ۹۴ به عنوان سال نساجی، بازسازی این دستگاه در دستور کار معاونت قرار گرفت که در طی شش ماه (در بازه زمانی بهمن ۱۳۹۳ الی مرداد ۱۳۹۴) با بررسی جوانب تولید و مناطق مختلف بافندگی سنتی مثل چهار منار، کوچه بندون، محله کوشک نو، مردآباد، مریم آباد و گردفرامرز با تجارب یک طراح سنتی به نام آقای دهقان بنادکی، دستگاه شروع به تجهیز شد و با مهندسی معکوس موفق به نقش بستن احرامی گردید.

این مقام مسئول تصریح کرد: اکنون بار دیگر احرامی و نقش های زمینه آن برای هدایت ذهن نمازگزاران مهیا می گردد و قرار است برنامه آموزش و ترویج به یاری هنرمندان رقم بخورد.

شایان ذکر است تمامی وسایل لازم دستگاه مثل سازها، غرغره ها، پاکش ها و … به همت هنرمندان و صنعتگران بومی بازسازی شدند.

بخش نظردهی بسته شده است..