طی ابلاغی:

احکام مسئولین کارگروه های بنیاد امید ایرانیان شعبه یزد

درجلسه مسئولین کارگروه های بنیاد که باحضور رئیس و اعضای هیأت اجرایی درمحل دفتر بنیاد تشکیل شد، احکام صادره مسئولین کارگروه ها ابلاغ شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوزدرجلسه مسئولین کارگروه های بنیاد که باحضور رئیس و اعضای هیأت اجرایی درمحل دفتر بنیاد تشکیل شد، احکام صادره مسئولین کارگروه ها ابلاغ شد.

دراین احکام مقرر شده با استفاده از ظرفیت علاقه مندان عرصه های علمی, اجتماعی و فرهنگی درراستای تحقق اهداف ومأموریت های بنیاد اقدام گردد.

 

دراین جلسه درخصوص نحوه تعامل و همکاری با دفتر مرکزی و دعوت از اساتید و صاحب نظران بحث و تبادل نظر شد.

 

با آغاز بکار این کارگروه ها فعالیت بنیاد در استان یزد وارد مرحله جدیدی خواهد شد.

بخش نظردهی بسته شده است..