محمدرضا تابش عنوان کرد:

تذکر خاتمی به خرازی را تایید نمی کنم/استعفای خرازی به دلیل وضعیت جسمانی اش است

ازانجایی که بنده تاکنون ندیده ام که آقای خاتمی حتی به نزدیکان خودشان هم امرونهی کند.بنابراین نمی توانم بپذیرم شخص ایشان حرفی به آقای خرازی زده باشد البته درباره حرکت حزب ندای ایرانیان بین اصلاح طلبان حرف و حدیث های زیادی بود .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوزخاتمی حتی به نزدیکان خودشان هم امرونهی نمی کند.
محمدرضا تابش،نماینده اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی در گفتگو باخبرنگار پارلمانی خبرگزاری آریا تذکرسیدمحمدخاتمی به صادق خرازی را رد کرد و گفت:از انجایی که بنده تاکنون ندیده ام که آقای خاتمی حتی به نزدیکان خودشان هم امرونهی کند بنابراین نمی توانم بپذیرم شخص ایشان حرفی به آقای خرازی زده باشد البته درباره حرکت حزب ندای ایرانیان بین اصلاح طلبان حرف و حدیث های زیادی بود .
وی درباره نقش اصلاح طلبان در استعفای خرازی ، تاکید کرد:وقتی شخص آقای خرازی حرفهای منتسب به خود راتکذیب کرده است و از سوی دیگر بزرگان اصلاحات نیز با برخوردهای اخیر با ایشان مخالفت کرده اند بنابراین من نمی توانم تایید کنم که استعفای ایشان به دلیل فشار بوده است چراکه به اعتقاد من آقای خرازی تاوان اصلاحطلبی اش را در دولت قبل پس داده است لذا من فکر میکنم بیشتر وضعیت جسمانی ایشان علت اصلی استعفا بوده است.
تابش اظهار داشت:ماامیدواریم همه احزاب با قدرت به کارخود ادامه دهند و دراین دولت که سبقه کارش آزادی بیان و فعالیت احزاب وگروهها درجامعه است، حزبی تعطیل نشود.
وی درباره اعلام موجودیت حزب ملت ایران نیز گفت:هرحزبی پادر عرصه وجود بگذارد در جهت قوام مردمسالاری موثرخواهد بود لذابنده از ظهور وبروز احزاب چه اصلاح طلب وچه اصولگرا استقبال می کنم خصوصا حزب اتحادملت ایران که اعضای آن از دلبستگان به نظام هستند لذا اعلام موجودیت این حزب باعث می شودخون جدیدی به جامعه ترزیق شود . چراکه اینها طیفی بودند که باطبقات مختلف جامعه خصوصا جوانان توانستند ارتباط خوبی برقرار کنند بنابراین اعلام موجودیت این حزب می تواند مشارکت حداکثری مردم رابه دنبال داشته باشد.
تابش رابطه حزب اتحاد ملت ایران اسلامی باسید محمد خاتمی راهمچون دیگر احزاب اصلاحطلب دانست و گفت:ماحتی شاهدیم بسیاری از اصوالگرایان نیز با آقای خاتمی دیدار می کنند و  ارتباط دارند لذا بنده وجه تمایزی بین این حزب با دیگر اصلاح طلبان نمی دانم.

بخش نظردهی بسته شده است..