با استناد به کتاب تاریخ یزد:

کتاب های تاریخی؛ اول شهریور را روز تاسیس یزد میدانند!

برخی کاربران شبکه های اجتماعی با استناد به کتاب تاریخ یزد در قرن هفتم، اول شهریور را آغازین روز ساخت شهر یزد می دانند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوز بر اساس این نظریه تاریخی در کتاب تاریخ یزد جعفری،ص۲۹ که در قرن هفتم نگاشته شده است، چنین امده است:

چون [یزدجرد] به کثه رسید، آب و هوای یزد وی را موافق آمد. گفت نذر کردم که این مقام را شهری سازم به نام یزدان. بنایان ممالک را جمع کردند و منجمان به طالع سنبله یزد را بساختند. (تاریخ یزد جعفری،ص۲۹)

بر این اساس کاربران این روز را روز یزد نامیده اند.

 

 

بخش نظردهی بسته شده است..