ایرانی‌هاروزی ۱/۴ هزار میلیاردخرید اینترنتی کردند

no-thumbs

تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از میزان تراکنش‌های اینترنتی ثبت شده نشان از افزایش حجم خریدهای اینترنتی در کشور می‌دهد. بر اساس این آمار میزان تراکنش‌های خرید اینترنتی از طریق شاپرک نشان می‌دهد کل خرید‌های اینترنتی ثبت شده در فروردین ماه ٩٤ به بیش از ٣٥ هزار میلیارد ریال بالغ شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوز به نقل از  اعتماد، این عدد در اردیبهشت در کل کشور با افزایش چند درصدی به نزدیک ٤٥ هزار میلیارد ریال رسیده است همین روال افزایشی در خرداد ادامه داشته و به عدد ٤٩هزار میلیارد رسیده است اما این روال در تیرماه کمی کاهش یافته و در جایگاه ٤٦ هزار میلیارد ریال رسیده است.

بر اساس گزارش بانک مرکزی خریدهای اینترنتی در کل کشور در فروردین ٣٥ هزار میلیارد و ١٣٩ میلیارد و ٥٥٥ میلیون ریال، در اردیبهشت ماه ٤٤هزار میلیارد و ٥٤٦ میلیارد و ٤٩میلیون ریال، در خرداد ماه به ٤٨ هزار میلیارد و ٩٣٣ میلیارد و ١٣٩ میلیون ریال رسیده است. این روال در نخستین ماه فصل تابستان با کاهش نسبت به آخرین ماه فصل بهار به ٤٦هزار و ٦٣٣ میلیارد و ٦٦٦ میلیون ریال رسیده است.

بر این اساس کل خریدهای اینترنتی ثبت شده در چهار ماهه ابتدای سال جاری به عدد ١٧٥ هزار میلیارد و ٢٥٢ میلیارد و ٤٠٨ میلیون ریال رسیده است که نشان از رشد این روال نسبت به سال‌های گذشته دارد. کل تراکنش‌های خرید اینترنتی در چهارماهه ابتدی سال ٩٣ به ١٤١ هزار میلیارد و ٥٨٧میلیارد و ٤١٧ میلیون ریال رسیده بود.

آمار بانک مرکزی از تراکنش‌های اینترنتی سال ٩٣ در فروردین ماه عدد ١٦هزار میلیارد ریال، در اردیبهشت ٤٢هزار میلیارد ریال، در خرداد هزار ٤٣میلیارد و در تیر ماه عدد ٣٩هزار میلیارد ریال را نشان می‌دهد.

این روال حاکی از رشد خریدهای اینترنتی در چهارماهه ابتدای سال جاری به نسبت سال گذشته است.به این ترتیب میزان خریدهای اینترنتی در شبکه شاپرک در فروردین ماه ٩٤ نسبت به ٩٣ رشد١١٤درصدی داشته است.

اردیبهشت ٩٤ نسبت به ٩٣ با رشد ٥درصدی، خرداد ماه ٩٤ نسبت به خرداد ٩٣ با رشد ١٢درصدی و تیر ماه ٩٤ نسبت به تیرماه ٩٣ رشد ١٩ درصدی را شاهد بوده‌ایم. در کل میزان خریدهای اینترنتی انجام شده در چهار ماهه ابتدای سال ٩٤ نسبت به چهار ماهه ابتدای ٩٣ رشد ٢٤ درصدی داشته است.

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد با احتساب سهم ١٧٥ هزار میلیارد ریالی خرید اینترنتی در کشور، ایرانی‌ها روزانه ٤/١ هزار میلیارد ریال در چهار ماهه ابتدای سال خرید کرده‌اند.

بخش نظردهی بسته شده است..