نشست هم اندیشی برنامه ریزی شهری در یزد

no-thumbs

نشست هم اندیشی انتقال تجربه و برنامه ریزی شهری با حضور شهرداران و استانداران سابق و شهردار و اعضای شورای شهر یزد برگزار شد.

بخش نظردهی بسته شده است..