فرماندار یزد:

سازمان های مردم نهاد بازوان توانمند دولت

فرماندار یزد در دومین جلسه هیأت نظارت بر سازمان های مردم نهاد شهرستان یزد گفت: سازمان های مردم نهاد در عرصه های مختلف می توانند به عنوان بازوان توانمند دولت در مسائل اجرایی باشند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوز، به منظور صدور پروانه و تمدید مجوز سازمان های مردم نهاد، دومین جلسه هیأت نظارت بر سازمان های مردم نهاد شهرستان یزد در سالجاری به ریاست فرماندار یزد تشکیل شد.

" محمود شاکری شمسی " در این جلسه تقویت جایگاه سازمان های مردم نهاد در جامعه را از اهداف دولت تدبیر و امید دانست و افزود: تقویت سمن ها می تواند بستر لازم برای افزایش مشارکت عمومی در جامعه را فراهم سازد.

فرماندار یزد اضافه کرد: در دولت یازدهم زمینه ایجاد و تشکیل سازمان های مردم نهاد تسهیل شده است و دولت با بهبود شرایط به دنبال توسعه و تقویت فعالیت تشکل های غیر دولتی در جامعه می باشد.

وی با بیان اینکه یکی از مهمترین ویژگی سازمان های مردم نهاد، غیر دولتی بودن آنهاست گفت: بسیاری از مسایل را دولت به تنهایی قادر به حل و فصل نمودن آنها نیست و اگر حضور مردم نباشد هیچگاه مشکلات رفع نخواهد شد لذا دولت یازدهم فضا را برای فعالیت تشکلهای غیر دولتی باز کرده و از آنها حمایت می کند.

عالی ترین مقام اجرایی دولت در شهرستان خاطرنشان ساخت: سازمان های مردم نهاد در عرصه های مختلف به عنوان بازوان توانمند دولت در مسائل اجرایی هستند و می توانند به عنوان یار دولت در افزایش سطح توسعه یافتگی در جامعه مشارکت کنند.

" شاکری شمسی " اعتبارات محدود را یکی از مهمترین مشکلات سازمان های مردم نهاد برشمرد و تصریح کرد: سمن های به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه متوازن در هر کشوری محسوب می شوند که برای پیشبرد اهداف خود نیازمند حمایت مادی و معنوی از سوی دولت هستند.

فرماندار یزد در پایان ابراز داشت: توسعه اجتماعی و فرهنگی بدون حضور و مشارکت سازمانهای مردم نهاد امکان پذیر نیست و نباید هیچگاه از ظرفیت های عظیم مردمی برای حل مشکلات غافل شویم.

شایان ذکر است در این جلسه در خصوص صدور و تمدید مجوز ۶ سازمان مردم نهاد در شهرستان یزد تصمیم گیری شد.

بخش نظردهی بسته شده است..