آغاز عملیات بخش اطفال بیمارستان شهیدبهشتی تفت

no-thumbs

با حضور فرماندار تفت عملیات اجرایی بخش اطفال بیمارستان شهید آیت ا... بهشتی آغاز شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوزیادآور می شود این بخش در سه طبقه و ۵۳ تخت در بیمارستان آیت ا… شهید بهشتی تفت احداث می شود.

بخش نظردهی بسته شده است..