از ۱۰۲ کودک خیابانی در یزد تنها یک نفر یزدی بود

no-thumbs

سال گذشته 102 کودک خیابانی و در سال جاری 8کودک خیابانی در استان یزد جمع آوری شد که فقط یک نفر یزدی بود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوزدکتر عفتی مدیر کل بهزیستی استان با اشاره به آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی گفت: علی رغم اینکه در این ایین نامه تکالیفی برای سایر دستگاهها آمده است ولی عملا ضمانت اجرایی ندارد و در عمل اجرا نمیشود.
وی افزود: تمام مراحل کار بر عهده بهزیستی است و سازمان بهزیستی فراتر از این ایین نامه کار کرده است و باید اگر قرار باشد چهار چوبی وجود داشته باشد حتما ضمانت اجرایی هم داشته باشد.
مدیرکل بهزیستی استان یزد رسیدگی به امور کودکان خیابانی را یک تکلیف قانونی و شرعی هر انسانی بیان کرد و افزود: عدم ارایه دستور قضایی در زمان تحویل کودک به مرکز کودکان خیابانی مشکل ساز است و اگر در حین این زمان ۲۴ ساعت مشکلی ایجاد شود سازمان بهزیستی باید جوابگو باشد.
شعبانی معاون دفتر امور آسیب دیدگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی در سال ۱۳۸۴تصویب و اولین جلسه ان در سال ۱۳۹۲ برگزار شده سه نکته اساسی به ان افزوده شد
وی در این راستا با بیان اینکه به بحث اتباع در این آیین نامه اشاره ای نشده است گفت: از آنجایی که اکثر کودکان خیابانی اتباع هستند و مسولیت اجرایی آن به عهده کار گروه اجتماعی هست، آیین نامه بازنگری شده و به زودی در شورای وزیران تصویب و این مسئله بر طرف میگردد.
شعبانی با اشاره به اینکه استان یزد هفتمین استانی است که در آن کار گروه اجتماعی بر گزار می شود گفت: تقویت و تشکیل کار گروهها و برگزاری ان به صورت مداوم و هر سه ماه یک بار با پیگیری و حضور هر ۱۲ دستگاه عضو کارگروه باید انجام شود تا نتیجه بهتری حاصل شود.
معاون دفتر امور اسیب دیدگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: سال گذشته ۵ استان به صورت پایلوت کودکان خیابانی باز مانده از تحصیل را پوشش داد.
وی گفت: کودکان کار و خیابانی در معرض آسیب هستند و باید برای تحصیل این کودکان در هر استانی اعتباری در نظر گرفته شود.
شعبانی با بیان اینکه استان یزد به لحاظ شاخصهای انسانی، اجتماعی و اقتصادی وضعیت مناسبی دارد گفت:استان یزد به نسبت استانهای تهران، فارس، خراسان رضوی، قم، البرز وضعیت بسیار مطلوبی در کشور دارد به طوری که در زمینه وضعیت انسانی و سواد رتبه چهارم، پوشش تامین اجتماعی رتبه دوم،خود کشی رتبه اخر و در زمینه بیکاری جز سه استان اخر کشور است.
در ادامه این جلسه دکتر طالبی معاون سیاسی امنیتی استاندار نیز طی سخنانی گفت: خوشبختانه استان یزد با توجه به پیشینه فرهنگی و ظرفیتهای مذهبی، سنتی و فرهنگی که دارد مانند استانهای بزرگ کشور و پایتخت کودک خیابانی و کارتن خواب ندارد.
وی در این راستا اظهار داشت: استان یزد فرایند صنعتی شدن را طی کرده و اسیبهایی را به وجود اورده است. در حال حاضر مهاجرت داخلی وخارجی اقشار ضعیف و با فرهنگ متفاوت و پایین و پر تردد بودن به دلیل حضور گردشگران داخلی وخارجی از عوامل بروز کودکان خیابانی و متکدی در این استان است.
دکتر طالبی خاطر نشان کرد: کودکان کار و تکدی گر نیازمند توجه جدی از سوی همه دستگاهها هستند و مشکلات ایین نامه سامندهی کودکان کار و خیابانی نباید مانع فعالیت هیچ دستگاهی شود.
وی خواهان ایجاد طرح مشخص اجرایی روشن و واضح برای جمع اوری این کودکان شد و تاکید کرد: لازم است تا با همکاری همه دستگاهها و سازمان بهزیستی به این معضل جامعه عمل بپوشانیم.
گفتنی است؛ آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی و کار به منظور شناسایی، جذب، پذیرش و توانمندسازی این کودکان و ارائه خدمات مورد نیاز به آنها تدوین شده است.

بخش نظردهی بسته شده است..