در بازدیدی سرزده

بیمارستان شاه‌ولی دانشگاه آزادیزد نوید ارائه خدمت خوب

no-thumbs

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در بازدید سرزده از بیمارستان شاه‌ولی دانشگاه آزاد گفت: اقدامات خوبی در راستای بهینه‌سازی بیمارستان شاه ولی دانشگاه آزاد اسلامی یزد صورت پذیرفته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوز  دکتر محمدرضا میرجلیلی در این بازدید از بخش‌ها و دستگاه‌های پزشکی موجود در این بیمارستان بازدید کرد و در سخنانی روند بهسازی و چابک‌سازی را خوب ارزیابی و اظهار کرد: امروز بیمارستان شاه ولی دانشگاه آزاد اسلامی یزد با گذشته تفاوت بسیاری کرده و کارهای بسیار زیادی در آن انجام شده و نوید ارائه خدمت خوب به همشهریان را می‌دهد.

وی با بیان اینکه تغییر فضاهای فیزیکی و بروزرسانی بیمارستان قابل توجه است، قول تأمین داروی بیشتر بیماران این بیمارستان را نیز داد و خواستار فعالیت بیشتر بخش اورژانس این بیمارستان شد.

در این بازدید دکتر محمدرضا اسلامی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی یزد و دکتر حسین اعرافی رئیس بیمارستان شاه‌ولی و دکتر محمدرضا احمدزاده مدیر کل روابط عمومی دانشگاه وی را همراهی می‌کردند.

دکتر محمدرضا میرجلیلی

بخش نظردهی بسته شده است..