مرکز آمار ایران اعلام کرد:

استان یزد در بین ۵ استان برتر کشور در اشتغال

مرکز آمار ایران نتایج طرح آمارگیری نیروی کار سال 1393 را اعلام کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوزمرکز آمار ایران در گزارشی تفصیلی میزان بیکاری و نرخ مشارکت اقتصادی را در ۳۱ استان کشورمان اعلام کرده است.

بر اساس این گزارش، استان یزد با نرخ بیکاری ۷.۸ درصد در بین ۵ استان برتر کشور در نرخ پایین بیکاری قرار گرفته و در این میان استان های: مرکزی، همدان، کرمان و خراسانی جنوبی وضعیت بهتری نسبت به یزد دارند.

استان یزد سال گذشته مشارکت اقتصادی ۳۶.۵ درصدی را تجربه کرده و بنابر این شاخص در بین ده استان برتر کشور قرار دارد.

مرکز آمار ایران همچنین سهم بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات استان را در سال گذشته ۹.۳ درصد، ۴۸.۵ درصد و ۴۲.۲ درصد گزارش کرده است.خبرانلاین

بخش نظردهی بسته شده است..