در آستانه فرارسیدن شهریور:

هوای یزد خیال خنک شدن ندارد

در آستانه فرارسیدن شهریور در استان کویری یزد دمای هوا به روایت دماسنج های سازمان هواشناسی به حداکثر 39 و 40 رسیده است و مردم در شهرها به مراتب گرمایی بیشتری تحمل می کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوز به نقل از تابناک یزد، طی روزهای گذشته و بعد از کمی هوای خوب، این روزها دماسنج اتومبیل ها  و خانه ها از جا در رفته اند و رقم هایی همچون ۴۵ تا ۵۳ درجه نشان می دهند. هر چند بازهم مثل همیشه دماسنج سازمان هواشناسی رقم های متفاوت تری نشان می دهد.
در آستانه فرارسیدن شهریور در استان کویری یزد دمای هوا به روایت دماسنج های سازمان هواشناسی به حداکثر ۳۹ و ۴۰ رسیده است و مردم در شهرها به مراتب گرمایی بیشتری تحمل می کنند.
مردم شهرهایی چون میبد و بافق تا ۴۳ درجه را تحمل می کنند و مردم شهری چون تفت تابستان کمتر بهشان سخت گرفته ولی بازهم دماسنج عدد ۳۶ را نشان می دهد.
به نظر می رسد طی چند هفته اینده هوای یزد خیال خنک شدن نداشته باشد هرچند از اواسط شهریور و نزدیکی های مهر طی چند روز تابستان جایش را به زمستان در اقلیم بادگیر ها خواهد داد.

بخش نظردهی بسته شده است..