ورود نخستین گروه از آزادگان به کشور ۱۳۶۹ (عکس)

26 مرداد 1369 - نخستین گروه از آزادگان ایرانی، پس از سال ها اسارت در زندان های رژیم بعث عراق ، به خاک ایران باز می گردند .

بخش نظردهی بسته شده است..