عکسی برای دلواپسان جداره های امیرچخماق؛

زیباترین و با کیفیت ترین عکس از میدان امیرچخماق در سالیان دور

با کیفیت تریت تصویری که می توان از امیرچخماق یزد با جداره هایش از نمای آسمان و دید پرنده دید در سال 1335 گرفته شده است. این عکس برای دلواپسان جداره های امیرچخماق مستند خوبی خواهد بود.

بخش نظردهی بسته شده است..