انتقادتند معاون استانداریزد و رییس شورای اطلاع رسانی دولت:

بعضی خبرنگاران ایرنا خود را مقابل دولت قرار می دهند!

در بعضی از موارد مشاهده می شود که برخی از خبرنگاران خبرگزاری ایرنا خود را مقابل دولت قرار می دهند و بدون اینکه ماجرا را از زبان مسئولین دولتی نیز بشنوند یک طرفه قلم می زنند و خواسته یا ناخواسته به بعضی از مباحث دامن می زنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوزمعاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گفت : در بعضی از موارد مشاهده می شود که برخی از خبرنگاران خبرگزاری ایرنا خود را مقابل دولت قرار می دهند و بدون اینکه ماجرا را از زبان مسئولین دولتی نیز بشنوند یک طرفه قلم می زنند و خواسته یا ناخواسته به بعضی از مباحث دامن می زنند.

محمدعلی طالبی در بازدید از این خبرگزاری با بیان اینکه خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران(ایرنا) یکی از خبرگزاریهای موفق، با فعالیتهای شایسته و حجم قابل توجهی از اخبار می باشد گفت : وی حوزه ورزش و فوتبال استان را یکی از مصداقهای این موارد دانست و افزود : متأسفانه در هفته های اخیر شاهد بودیم که در خبرگزاری ایرنا به طور مستمر از مسئولین استان مطالباتی خواسته شد که دولت در قبال آن هیچ مسئولیت قانونی ندارد و این در حالی است که به درستی وظایف خود را در این حوزه انجام داده و می دهد.
وی در عین حال تاکید کرد:خبرگزاری ایرنا از جایگاه ویژه ای در بین مسئولین دولت برخوردار است و از خبرنگاران و رابطین خبر این خبرگزاری نیز انتظار داریم که شأنیت وابستگی به دولت را رعایت کنند.
“طالبی” یادآور شد: بهتر بود که در این حوزه دوستان خبرنگار حوزه ورزش به رسالت خود به خوبی عمل می کردند و پاسخهای مسئولین دولتی را در این زمینه می شنیدند اما در این رابطه یکبار هم با اینجانب یا سایر مسئولین مربوطه تماسی گرفته نشده و درخواست مصاحبه ای برای پاسخگویی صورت نگرفته است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد در پایان سخنان خود اشاره کرد: امیدواریم برگزاری اینگونه جلسات سبب تعامل، همدلی و ارتباط بیشتر دوستان خبرنگار با مدیریت ارشد استان شود تا بتوانیم در فضای مطلوب بوجود آمده اهالی رسانه را در تحقق اهداف و رسالتهای مهم شان حمایت نماییم.منبع روز یزد

بخش نظردهی بسته شده است..