دکتر اسلامی دبیر هیات امنا استان و رئیس دانشگاه ازاد اسلامی یزد

تجاری سازی فعالیت های پ‍‍ژوهشی مورد تاکید دانشگاه است

no-thumbs

دکتر محمد رضا اسلامی دبیر هیات امنا استان و رئیس دانشگاه ازاد اسلامی یزد در اولین جلسه شورای تخصصی پژوهشی و فناوری استان یزد که صبح روز چهارشنبه 21 مرداد با حضور دکتر جعفری رئیس دبیرخانه هیات امنا و معاونین پژوهشی واحد های دانشگاه آزاد اسلامی استان برگزار شد ضمن اشاره به درامد های غیر شهریه ای دانشگ...

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوز دکتر اسلامی در این جلسه ادامه داد: در حال حاضر سیاست های مالی دانشگاه آزاد اسلامی توجه به درامد های غیر شهریه ای است که می بایست ضمن صرفه جویی بر عملیاتی و تجاری سازی فعالیت های پژوهشی نیز در همین راستا  تاکید شود.

وی ادامه داد : تا دیروز مقالات و اختراعات و … بود که معرف فعالیت های پژوهشی افراد بود اما امروز تجاری سازی فعالیت های پژوهشی است که شاخص میباشد .

رئیس دانشگاه ازاد اسلامی افزود: امروز تخصص و ارائه راهکارهای شما مسئولین پژوهشی است که باید به واسطه انها در این مسیر قرار گرفت شما باید سیاست گذاری کنید تا  طرح های برون دانشگاهی ، تجاری سازی پایان نامه های تحصیلی و هدایت بیشتر اساتید به فعالیت های پژوهشی انجام شود اما باید از فعایت های روزمرگی جلوگیری نیز شود .

دکتر اسلامی در پایان در مورد هزینه های فعالیت های پژوهشی گفت : اگر ایده های دارید که هزینه آن در حد واحد های شهرستانها نیست می توانید پس از بررسی در شورای پژوهشی آن را متمرکز  در مرکز استان انجام دهیم

دکتر جعفری رئیس دبیرخانه هیات امنا دانشگاه ازاد اسلامی استان یزد:

همه ما دانشگاهیان باید با تجاری سازی فعالیت های پژوهشی  در خدمت توسعه کشور باشیم

همچنین در این جلسه دکتر جعفری رئیس دیبرخانه هیات امنا دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد این شورا را به واسطه مسئولیت مهم تجاری سازی فعالیت های پژوهشی، از مهمترین شوراهای تخصصی برشمرد و گفت : با رفع تحریم ها و رفع محدودیت های بین المللی و تغییر رویکردهای بنیادین نظام باید پژوهشها به سمت رویکرد
پسا تحریمی برود که در این راستا دعوت از دانشمندان خارجی با تجربه با حفظ مبانی نظام و سیاست های کلی دانشگاه ، رویکرد ارزشمندی است.

 دکتر جعفری ادامه داد :با توجه به گذر از کار ویژه علم برای علم، به سوی کار ویژه علم برای توسعه همه ما دانشگاهیان باید با تجاری سازی فعالیت های پژوهشی  در خدمت توسعه کشور باشیم .

دکتر جعفری در ادامه ضمن اشاره به سیاست ها و اهداف دانشگاه آزاد اسلامی در طرح تجمیع ۲ به ویژه اهداف چابک سازی ،صرفه جویی هزینه ها ، کم کردن وابستگی به شهریه و کاهش بوروکراسی اداری اظهار داشت:  مهمترین فعالیت های پژوهشی در قدم اول چگونگی محقق نمودن این اهداف برای رسیدن به سند چشم انداز توسعه دانشگاه می باشد و در ادامه در طرح های پژوهشی توازن پژوهش های بنیادی و کاربردی و به کار بستن نتایج حاصل از آنها مورد تاکید است .

وی در پایان خاطر نشان کرد : شورای تخصصی پژوهشی می تواند به عنوان محور حرکت و منشاء تحول در ارتقاء کیفی دانشگاه با به کارگیری خرد جمعی ، مشورت و تشریک مساعی قرار گیرد  .

Dffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

بخش نظردهی بسته شده است..