پایان مرمت برج سنگی ندوشن

no-thumbs

برج سنگی ندوشن مرمت وبازسازی شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوز، کارشناس مرمت اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری استا ن یزد گفت: عملیات مرمت وبازسازی برج سنگی ندوشن با اعتباری بیش از پانزده میلیون تومان امروز پایان یافت.
بابایی استحکام بخشی دیوارها .مرمت مدخلهای دیده بانی .ترمیم اتاق های نگهبانی . وگل اندود کردن دیواره ها ونمای داخلی وبیرونی این اثر تاریخی را از جمله وارد مرمت این اثر تاریخی اعلام کرد .

بخش نظردهی بسته شده است..