تودیع و معارفه مدیر بانک مسکن استان یزدبرگزار شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوزبت شکن مدیرعامل بانک مسکن ضمن دیدار بامیر محمدی استاندار یزد در مراسمی از زحمات احمد اسلامی که بازنشسته شده تجلیل و حسن خطیب زاده را عنوان مدیر شعب بانک مسکن استان یزد معرفی نمود.

بخش نظردهی بسته شده است..