دکتر اعرافی رئیس بیمارستان شاه ولی دانشگاه آزاد اسلامی یزد:

امکانات خوبی در بیمارستان شاه ولی یزد وجوددارد

no-thumbs

دکتراعرافی کمتر از یکسال است که با حکم دکتر محمدرضا اسلامی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی یزد مسئولیت بیمارستان شاه ولی این دانشگاه را برعهده گرفته است . به بهانه این حضور خبرنگار آنا با ایشان مصاحبه ای داشته که شرح آن را به اطلاع می رسانیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوز

 

جناب آقای دکتر اعرافی کمتر از یکسال است که شما به سمت ریاست بیمارستان شاه ولی دانشگاه آزاد اسلامی یزد انتخاب شده اید عمده ترین فعالیت هایی که انجام داده اید را بیان کنید .

عمده ترین فعالیت هایی که در این مدت انجام شده را در سه بخش بهبهود فضا فیزیکی بیمارستان، کمک به افزایش ضریب اشغال تخت و تلاش برای ارتقاء جایگاه بیمارستان می توان خلاصه نمود. از جمله طرح های دانش بنیان که مورد تأکید دکتر میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و همچنین دکتر محمدرضا اسلامی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی یزد است  بیمارستان می باشد که می توان با استفاده از ظرفیت های بالقوه آن را به یکی از راههای درآمد زایی برای دانشگاه تبدیل نمود و در این زمینه در راستای اهداف معاونت پزشکی در سطح کشور حرکت می کنیم. بخش ارتوپدی ، بخش زنان ، بخش جراحی و زیبایی ، و بخش چشم فعالیت های بسیار خوبی داشتیم . بخش نیمه تعطیل اطفال نوسازی و بهسازی شده و سالیان سال بخش زنان در این بیمارستان غیر فعال بوده که خوشبختانه با تلاش شبانه روزی این بخش کاملا از نظر فیزیکی تجهیز و نوسازی شده و چند مورد سزارین داشتیم و قسمت زایمان طبیعی هم فعال شده است .

تجهیزات قابل قبولی برای بخش ارتوپدی و icu و کلا می توان گفت تمام بخشهای بیمارستان از زمان ورود مریض و همراهان تا خروج این عزیزان و کسب بهبود از بیمارستان پیش بینی شده و تماما دچار تغییرات اساسی گردیده است .

جناب آقای دکتر اعرافی شاهد افتتاح داروخانه بیمارستان بودیم که به نظر می رسید از ضروریات این بیمارستان است در مورد این تصمیم هم توضیح دهید .

داروخانه یکی از بخشهای مهم هر بیمارستان است و تأمین دارو و پرهیز از اعزام بیمار جهت دریافت دارو یکی از اهداف مجموعه مدیریتی بیمارستان بود واگذاری آن به بخش خصوصی می تواند در افزایش کیفیت این بیمارستان نقش قابل توجهی داشته باشد . با توجه به اینکه بخش کودکان با همکاری پزشکال اطفال مجرب استان و دیگر بخشهای دیگر روزانه در خدمت مراجعه کنندگان می باشند این داروخانه بسیار می تواند کمک حال این عزیزان باشد .

علت افزایش ضریب اشغال تخت در این بیمارستان چه بوده ؟

بیمارستان شاه ولی موازی با امر بهسازی نسبت به جذب پزشکان مجرب استان اقدام نمود . بیلان منفی تحویل گرفته شده و وضعیت ضرر ده قبلی با افزایش ضریب اشغال تخت که به علت همکاری پزشکان حاذق با بیمارستان شاه ولی دانشگاه آزاد اسلامی یزد و همچنین بهسازی محیط فیزیکی بیمارستان که بخش قابل توجهی از آن توسط کمک خیرین اجرا می شود و حمایت همه جانبه رئیس دانشگاه دکتر محمدرضا اسلامی این امر محقق گردیده است .

یکی دیگر از راههای جلب درآمد توجه و تأکید به بحث توریست درمانی است راه کارهای بیمارستان شاه ولی دانشگاه آزاد اسلامی یزد برای جلب توریست درمان چیست؟

ما خدمات خوبی به استانهای همجوار می دهیم و حداقل تا یک چهارم بیماران این بیمارستان از استانهای همجوار و به ویژه شرق کشور هستند که این رقم قابل افزایش است در اینجا اعلام آمادگی و پذیرش بیماران اعزامی از سوی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی شرق و جنوب کشور هستیم و در کنار خدمات قابل توجه تخفیف حضوراین عزیزان را نیز در دستور کار خود داریم .

جناب آقای دکتر اعرافی جذب کمک خیری در این بیمارستان چگونه بوده است ؟

بسیار خوب بوده و هنوز هم توقع داریم مردم به کمک این بیمارستان بیایند و خیرین باقیات الصالحات به جا بگذارند چرا که تجهیز این بیمارستان در بخشهای مختلف با بودجه های دانشگاه و بیمارستان قابل جبران نیست.

جناب آقای دکتر اعرافی به عنوان آخرین سئوال چگونه از انتقادها و پیشنهادهای احتمالی اطلاع پیدا می کنید.

بخش اعتبار سنجی بیمارستان یکی از قسمت هایش همین است که بیمارستان بتواند به راحتی با بیماران و مراجعین ارتباط مستقیمی دشته باشد . کاری که انجام شده که شاید در بیمارستانهای دیگر به این شکل گسترده دیده شده است این است که ما به همه بیماران شماره مستقیم مدیر بیمارستان را داده ایم که می توانند به صورت شبانه روزی با ایشان در ارتباط باشند و انتقادها و پیشنهادهایشان را مطرح کنند و مشکلاتی را که اگر احیاناً وجود دارد را مطرح کنند و در قسمتهای مختلف بیمارستان صندوق های متعدد انتقاد و پیشنهاد وجود دارد.

 

 

 

بخش نظردهی بسته شده است..