حمام تاریخی سریزدمرمت می شود

no-thumbs

رییس اداره میراث فرهنگی مهریز گفت: حمام تاریخی سریزد جان دوباره می گیرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوزمحمد رضا فلاحتی افزود: این بنا به دو بخش کوچک و بزرگ تقسیم می شود که هر کدام دارای ورودی مشخص به خود می باشد.

وی اضافه کرد: بخش حمام بزرگ ورودی آن در جهت شرق و به صورت یک ایوان با پوشش سقف به صورت ضربی با قوس هلالی می باشد.

این مسوول خاطر نشالن کرد: در جهت شمال ایوان ورودی حمام و سپس یک فضای چهار ضلعی کریاس مانند که در جهت شمال آن ورودی رختکن قرار دارد و  رختکن به صورت چهار ضلعی و دارای صفه هایی در چهار طرف و یک حوض در وسط می باشد.

فلاحتی گفت:  در جهت شمال رختکن یک راهرو وجود دارد که به بخش غربی گرمخانه حمام منتهی می شود. بخش گرمخانه نیز به صورت چهار ضلعی و دارای طاق نماهایی در چهار طرف می باشد و همچنین در جهت شمال این بخش فضاهای دوش و در جهت شرقی خزینه قرار دارد.

رییس میراث فرهنگی مهریز اظهار داشت:  بخش حمام کوچک ورودی آن در جهت شرق و به صورت یک ایوان با پوشش سقف به صورت ضربی و قوس هلالی می باشد.

فلاحتی گفت: در جهت شمال ایوان ورودی و سپس یک فضای چهارضلعی بدون سقف و در جهت غرب ورودی رختکن قرار دارد. و در بخش غربی رختکن راهرویی قرار دارد که از جهت غربی به گرمخانه منتهی می شود. گرمخانه نیز دارای فضای چهار ضلعی است.

وی مهمترین اقدامات مرمتی را پاکسازی داخل بنا، جمع آوری الحاقات، اندود کاهگل و آجر فرش پشت بام، مرمت داخل حمام و احیاء آن با کاربری حمام سنتی عنوان کرد که توسط بخش خصوصی و سرمایه گذار منطقه نمونه گردشگری سریزد در دست اقدام است.

این بنا از خشت و آجر با ملات گل و ساروج ساخته شده و فاقد عناصر تزئینی می باشد. نحوه آجر کاری سقف و بدنه از ویژگیهای این بنا به شمار می آید.

شایان ذکر است: حمام تاریخی سریزد به شماره ۲۳۱۵۲ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

بخش نظردهی بسته شده است..