نتیجه نظرسنجی سوم یزدی نیوز:

۶۰ درصد مخاطبان یزدی نیوز از عملکرد مدیریت شهری یزد گلایه دارند!

در نظرسنجی سوم یزدی نیوز از مخاطبان پرسیده شد آیا از عملکرد شهرداری در مدیریت شهری یزد در بخش های مختلف رضایت دارید؟

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوز در نظرسنجی سوم یزدی نیوز از مخاطبان پرسیده شد آیا از عملکرد شهرداری در مدیریت شهری یزد در بخش های مختلف رضایت دارید؟ در مدت یک هفته فعال بودن این نظرسنجی پاسخ ها جالب توجه بود.


۲۵.۳درصد مخاطبان معتقدند شهرداری یزد   عملکرد خوبی داشته اند
۷/۱۸ درصد مخاطبان  عمکرد شهرداری شبیه عمکرد سایر نهادها در استان می دانند.
    56 درصد نیز معتقدند شهرداری در مدیریت شهری عملکرد قابل دفاعی ندارد
 

بخش نظردهی بسته شده است..