معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار تاکید کرد:

ضرورت توسعه خدمات الکترونیکی و کاستن از حجم مراجعات به ثبت احوال استان

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار ‌یزد رویکرد ثبت احوال استان در ثبت و تحلیل وقایع حیاتی و پیوست فعالیت‌های فرهنگی را قابل تقدیر و ستایش دانست و بر توسعه خدمات الکترونیکی این اداره‌کل تاکید کرد.

به گزارش یزدی نیوز، "احمد ترحمی" معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار در جلسه شورای راهبردی جمعیت ‌و ثبت احوال استان رویکرد ثبت احوال در ثبت و تحلیل وقایع حیاتی و پیوست فعالیت‌های فرهنگی را قابل تقدیر و ستایش دانست و اظهار کرد: صدور شناسنامه‌های جدید و کارت ملی هوشمند با قابلیت بالا و ویژگی های منحصر به فرد ‌که غیرقابل خدشه و جعل است حاکی از سیاست و رویکرد اساسی ثبت احوال در اتقان اسناد جدید هویتی و ثبت و تحلیل وقایع حیاتی می باشد.

ترحمی همچنین ضمن تشکر از رویکرد مدیریت ثبت احوال استان و تلاش‌های انجام شده در جهت پاسخگویی به مردم، توسعه خدمات الکترونیکی در ثبت احوال، رصد و پایش مسئولیت های واگذار شده و حمایت و رسالت ثبت احوال در حوزه جمعیت ‌پژوهی با رویکرد واقع- تحلیل مبتنی بر تحولات جمعیتی و جامعه شناسی ‌را یادآور شد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بر توسعه خدمات الکترونیکی و کاستن از حجم مراجعات به اداره کل ثبت احوال استان تاکید کرد و از خدمات مدیران و پرسنل زحمت‌کش ثبت احوال استان و شهرستان‌ها در ارائه خدمات به شهروندان تقدیر نمود.
 
 
منبع:استانداری یزد

بخش نظردهی بسته شده است..