دانشگاه یزد با مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری کشور تفاهم‌نامه امضاء کرد

دانشگاه یزد و مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری کشور با هدف استفاده از ظرفیت علمی و حرفه‌ای متخصصان ایرانی خارج از کشور در مراکز علمی، فناوری و صنعتی کشور توأم با ترغیب، تسهیل و ایجاد انگیزه برای بازگشت آنان و همچنین فراهم کردن شرایط مناسب برای توسعه فناوری‌های نوظهور و پیشرفته و کمک به تأسیس شرک...

به گزارش یزدی نیوزکمک‌های مادی و حمایت‌های اجرایی از برگزاری دوره‌های پسادکتری و فرصت‌های مطالعاتی و همچنین استفاده از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های متخصصان ایرانی خارج از کشور به عنوان استاد مدعو معین از جمله مواردی است که در این تفاهم‌نامه مورد توافق قرار گرفت.

 
مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری کشور همچنین در چارچوب مفاد این تفاهم‌نامه متعهد به پشتیبانی مالی و اجرایی از برگزاری سخنرانی‌ها، کارگاه‌های تخصصی و فعالیت‌های فناورانه شد. همچنین حمایت از اشتغال و ارایه تسهیلات نظام وظیفه تخصصی به مشمولان واجد شرایط و همچنین پرداخت وام خرید، ساخت یا ودیعه مسکن با اولویت حمایت از استادیاران جوان از جمله مواردی است که از سوی مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری کشور انجام خواهد شد.
 
در چارچوب این تفاهم‌نامه که  بین طرفین به امضاء رسید، دانشگاه یزد نیز متعهد شد سالانه ظرفیت‌ها و اولویت‌های پژوهشی خود را به منظور تعریف در برنامه‌های پژوهشی و فناوری مشترک تبیین کند. فراهم کردن کلیه امکانات مورد نیاز نظیر فضای استقرار و امکانات آزمایشگاهی، دسترسی به کتابخانه برای انجام فعالیت‌های پژوهشی متقاضی از دیگر تعهدات دانشگاه یزد در چارچوب این تفاهم‌نامه است.
 
 
منبع:ایسنا یزد

بخش نظردهی بسته شده است..