رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان بهاباد گفت:

برگزاری دوره تخصصی نجات در جاده در بهاباد

دوره تخصصی نجات در جاده ویژه امدادگران شهرستان بهاباد برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوز به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان یزد / حسن رضاپور رئیس جمعیت هلال احمر بهاباد اظهار داشت : یک دوره آموزش تخصصی امدادونجات درجاده با حضور ۳۰ تن ازامدادگران شهرستان بهاباد  برگزارشد .

درحاشیه برگزاری این دوره تخصصی ، حسن رضاپور رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان بهاباد به اهداف این دوره تخصصی اشاره واظهار داشت : هدف ازاینگونه آموزشهای فنی وتخصصی ارتقاء توان امدادگران وافزایش کارآیی آنان درحوادث جاده ای ، پاسخگویی به موقع  و مناسب وارائه کمکهای لازم به مصدومان حوادث جاده ای  میباشد .

وی دراین زمینه خاطرنشان ساخت : درچرخه مدیریت پیشگیری ، نخستین گام به منظور آمادگی بیشتر در سوانح ، آموزش وتربیت امدادگران متخصص بوده که بتوانند دراسرع وقت و بهترین شیوه به یاری مصدومان شتافته ودرنجات آنها اهتمام نمایند .

رضاپور درمورد سرفصلهای این دوره آموزشی نیز اضافه نمود: فراگیران دراین دوره با مسائل آموزشی متنوعی شامل : ترابری جاده ای ، مراحل مختلف نجات درجاده ، اصول جستجو ونجات ، رهاسازی وکار با تجهیزات هیدرولیک وبتوماتیک به صورتهای تئوری وعملی نیز آشنا شده اند .

بخش نظردهی بسته شده است..