اختصاصی یزدی نیوز:

عکس های کمتر دیده شده از فرخی یزدی شاعر لب دوخته

تصاویری از فرخی یزدی شاعر آزادیخواه یزدی روزنامه نگار که به جرم دادخواهی و آزادخواهی لبانش دوخته شد. این تصاویر کمتر دیده شده است.

بخش نظردهی بسته شده است..