عکس:مسجد جامع یزد در سال ۱۳۱۲

no-thumbs

بخش بیرونی مسجد جامع یزد. مکانی که در حال حاضر، کتابخانه وزیری قرار دارد. عکاس : رابرت بایرون

بخش نظردهی بسته شده است..