شیشه در صدر آمار سوءمصرف مخدرها

no-thumbs

معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی ضمن اعلام جزئیات تماس گیرندگان با خط ملی اعتیاد ، گفت: شیشه همچنان در صدر تماس ها قرار دارد و هیچ منبع مشخصی مبنی بر کاهش سن اعتیاد در کشور وجود ندارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوزمحسن روشنپژوه در گفتگو با خبرنگار مهر به عملکرد خط ملی اعتیاد ( ۰۹۶۲۸) اشاره کرد و افزود: بیشترین تماسهایی که با خط ملی اعتیاد به ثبت رسیده در مورد سوءمصرف شیشه بوده بطوریکه در سال گذشته ۴۰۰ هزار تماس تلفنی به ثبت رسیده که ۹۷ درصد آنها تماسهای موفق بوده است که این آمار بیشترین تماسها و درصد پاسخگویی را طی سالهای گذشته با خط ملی اعتیاد به خود اختصاص داده است.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه سال گذشته کارزار رسانهای شیشه جهت اطلاعرسانی با این مخدر صنعتی تشکیل شد و همچنین ارتقای برنامههای خط ملی اعتیاد باعث شد که فقط در سال ۹۳، ۳۰۰ هزار تماس تلفنی به تماسهای سال قبل آن افزوده شود.

معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی در مورد آمار تماسهای امسال نیز گفت: در ایام مختلف و همچنین ماه‌ها تماسها متفاوت است، به عنوان مثال در ماه رمضان تماسهای کمتری و در ایام تابستان تماس ها بیشتر به ثبت می رسد و بر همین اساس نمیتوان گفت کدام ماه ببیشتر و کدام ماه کمتر است.

به گفته روشن‌پژوه، آمارهای تقریبی نشان می‌دهد که از ابتدای سال تاکنون تعداد تماس‌ها همانند سال قبل بوده و به طور متوسط حدود ۲۰۰ هزار تماس ثبت شده است.

روشن پژوه گفت: بیشترین تماسها مربوط به گروه زنان و به منظور کمک برای درمان و مشاوره اعتیاد (به خصوص مصرف شیشه) یکی از افراد خانواده آنها از ساعت ۴ بعدازظهر تا ۸ شب به ثبت رسیده است. تماس های زنان نشان دهنده این است که دغدغه بیشتری برای سلامت اطرافیان خود دارند.

وی با اشاره به اینکه تهران بیشترین تماسها را دارد، گفت: با توجه به وسعت و تعداد خانوار، این استان بیشترین تماسها را به خود اختصاص داده و همچنین بیشترین طیف سنی نیز مربوط به افراد ۲۵ تا ۴۵ سال بوده است. 

معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی در مورد کاهش سن اعتیاد نیز افزود: مرجع و منبع مشخصی برای به دست آوردن سن اعتیاد در دست نیست و هر آماری که در این خصوص اعلام می شود تقریبی و براساس مشاهدات بوده و نمی توان به آنها اعتماد و اکتفا کرد.

 

بخش نظردهی بسته شده است..