ماه به زمین آمد+تصاویر

no-thumbs

باشگاه خبرنگاران: جمعه شب ماه کامل در نزدیک ترحالت خود به زمین پدیدار شد که این اتفاق برای اولین بار در 3 سال اخیر رخ داد از این رو تصاویری از کاربران در فضای مجازی منتشر شده است که از حالت های مختلف ماه است و این عکس ها را در صفحات اجتماعی خود به اشتراک گذاشته اند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوزعکس گرفته شده در لندن :

 
ماه به زمین آمد
 
عکس گرفته شده در براسیلیا:
 
ماه به زمین آمد / در حال کار
 
عکس گرفته شده در فولکستون: 
 
ماه به زمین آمد / در حال کار
 
عکس گرفته شده در گلستونبری: 
 
ماه به زمین آمد / در حال کار
 
عکس گرفته شده در استانبول:
 
ماه به زمین آمد / در حال کار
 
عکس گرفته شده در کانزاس:
 
ماه به زمین آمد / در حال کار
 
عکس گرفته شده در مانیلا:
 
ماه به زمین آمد / در حال کار
 
عکس گرفته شده در کویت:
 
ماه به زمین آمد / در حال کار
 
 عکس گرفته شده در روم: 
 
ماه به زمین آمد / در حال کار
 
عکس گرفته شده در سوئز:
 
ماه به زمین آمد / در حال کار
عکسگرفته شده در نیویورک : 
 
ماه به زمین آمد / در حال کار
 
عکس گرفته شده در واشنگتن:
 
ماه به زمین آمد / در حال کار
 

بخش نظردهی بسته شده است..