عکس:چرتی که به قیمت جان تمام شد

no-thumbs

یک پلنگ گرسنه در پارک ملی کروگر آفریقای جنوبی با احتیاط به یک گراز خواب آلود نزدیک می شود وبا وجود مقاومت های گراز تنبل، آن را طعمه خود می کند.

بخش نظردهی بسته شده است..