شاه کلید فهم درست توافق هسته ای

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوزبا گذشت دو هفته از توافق هسته ای ایران و شش قدرت جهانی برای پایان دادن به ۱۲ سال مجادله اتمی، هنوز دعواها بر سر ‹خوب› یا ‹بد› بودن این توافق همزمان در تهران و واشنگتن ادامه دارد.
محمدجواد ظریف و دستیارانش هفته گذشته به مجلس رفتند تا نمایندگان منتقد دولت را متقاعد کننند که توافق صورت گرفته، منافع کشورمان را تامین کرده و یک «توافق خوب» است. هزاران کیلومتر آن طرف تر، جان کری و همکارانش نیز برای توجیه توافق هسته ای با ایران روزهای سخت و سرنوشت سازی را می گذرانند.او هفته قبل به کمیته روابط خارجی سنای امریکا رفت تا سناتورهای جمهوریخواه بشدت عصبانی از توافق را راضی کند این بهترین توافقی بوده که آمریکا می توانسته با تهران داشته باشد؛توافقی که او آن را یک «توافق خوب» برای امریکا خوانده است. پیش از توضیحات وی، باب کورکر، رئیس کمیته روابط خارجی سنا خطاب به کری گفته بود که «ایران در این توافق سر آمریکا را کلاه گذاشته است» و آقای کری «با این توافق، ایران را ازانزوا دراورده و در عوض کنگره آمریکا را در جهان منزوی کرده است». یک روز پیش از ان نیز بیش از ۱۰ هزار نفر از مخالفان توافق وین که اغلب انها طرفداران اسرائیل و یهودیان ساکن نیویورک معرفی شده اند در این شهر علیه توافق هسته ای با ایران تظاهرات کردند.
نگاهی به صحنه سیاسی در ایران و امریکا نشان می دهد در هر دو کشور دولتهای روحانی و اوباما به یک شیوه، شماتت می شوند که چرا توافق بهتری نداشته اند. «توافق بهتر» از نگاه این دسته از مخالفان، توافقی است که دیپلمات های انها بر سر میز مذاکره دیکته کرده و طرف مقابل نیز پذیرفته باشد. با این نگاه، نه ۱۸ روز مذاکره بی وقفه در وین، که ۱۸ سال مذاکره نیز به نتیجه نمی رسید.
آنچه به آن، به درستی «معامله» (Dial) گفته شده، داد و ستدی است بر پایه مصلحت و منفعت و داد و ستد به معنای دادن و گرفتن است و نه فقط گرفتن. اما به نظر می رسد برخی در تهران و واشنگتن تنها وجه «گرفتن» را در این مذاکرات مد نظر داشته اند.
علاوه بر ان، انچه در روزهای گذشته، برخی افراد دلواپس که دل در گرو منافع ملی و عزت ایران اسلامی دارند را نگران کرده و بعضا به جرگه مخالفان توافق هسته ای سوق می دهد، برخی نقل قول های ناقص مقامات آمریکایی است که از آن بوی «تواق بد» می آید. نظیر این اظهارات سخنگوی کاخ سفید که «پس از توافق، گزینه نظامی نه تنها کنار نمی رود بلکه تقویت هم می شود چرا که طی این سال ها ما جزییات بیشتری از برنامه هسته ای ایران جمع اوری می کنیم».
اگر بدون شناخت دقیق صحنه سیاسی در امریکا و تحلیل درست از توافق هسته ای انجام شده به این اظهارات نگاه شود نه فقط دلواپسان صادق، که برخی دیگر از ایرانیان را ممکن است نگران کند اما به نظر می رسد شاه کلید تحلیل صحیح، فهم این نکته مهم است که بسیاری از مواضع مقامات دولت آمریکا، صرفا روایتی یک طرفه از ماجرا با هدف مصرف داخلی برای متقاعد کردن مخالفان توافق است. بدیهی است تا به این فهم درست از ماجرا دست نیابیم هر اظهار نظری از طرف مقابل می تواند نه فقط مخالفان توافق در کشور را که حتی مقامات مسئول را نیز نگران کرده و ادامه روند توافق را که هنوز در اول راه ان هستیم دشوار نماید.

منبع: روزنامه ایران

بخش نظردهی بسته شده است..