با انتخاب هیأت امناء کانون کارآفرینی استان یزد:

عضوهیأت علمی دانشگاه آزادرئیس کانون کارآفرینی یزد شد

no-thumbs

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی یزد به عنوان رئیس کانون کارآفرینی استان یزد انتخاب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوز  دکتر محمد شهوازیان عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی یزد و استادیار این دانشگاه از سوی هیأت امناء کانون کارآفرینی استان یزد به مدت دو سال به عنوان رئیس کانون کارآفرینی استان یزد انتخاب شد.

شهوازیان که سابقه معاونت پژوهشی این دانشگاه را نیز دارد در زمینه کارآفرینی و اشتغال زایی در استان یزد نقش بسزایی داشته و عناوینی را نیز در این زمینه به دست آورده است که مهمترین آن عنوان کارآفرین برتر ملی در ششمین جشنواره کارآفرینان برتر کشور است.

هیأت امناء کانون کارآفرینی شامل ۶ عضو حقوقی و ۶ عضو حقیقی است که از جمله می توان به عضویت استاندار، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت، مدیر کل جهاد کشاورزی، مدیر کل میراث فرهنگی ، و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی یزد که از سوی استاندار به عنوان عضو هیأت امناء کانون کارآفرینی استان یزد منصوب شده اند، اشاره کرد. اعضای دیگر این کانون رئیس اتاق بازرگانی ، نماینده تعاونی های برتر ، رئیس انجمن مدیران ، نماینده کارآفرینان برتر و دبیر این کانون هستند.

گفتنی است وظیفه اصلی این کانون ایجاد ارتباط و جهت دهی و در حقیقت خلق ارزش است تا افکار جدید به ثروت تبدیل شده و چرخه اقتصاد مردم ایران به نحو مطلوب تری چرخیده و توسعه اقتصاد و رونق اقتصادی حادث گردد.

                                                                       دکتر محمد شهوازیان     

بخش نظردهی بسته شده است..