حمایت ویژه دولت از کودکان کار و خیابان

no-thumbs

رئیس گروه خانواده وزارت رفاه، از حمایت های اولیه مانند سرپناه ، غذا و پوشاک و درمان از کودکان کار و خیابان خبر داد و گفت: در مرحله ثانویه نیز از بروز مجدد آسیب جلوگیری می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوزشهناز عباس نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، اعلام کرد: روند بازنگری آیین نامه شورای ساماندهی کودکان خیابانی در حال اجرا است پاسخ های دریافتی از برخی دستگاه ها طبقه بندی شده است. 

وی گفت: پس از روی کار آمدن دولت جدید و توجه ویژه وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی مبنی بر فعال سازی شورای ساماندهی کودکان خیابانی دو جلسه این شورا با حضور وزیر و نمایندگان دستگاه های تعیین شده در آیین نامه ساماندهی تشکیل و پیگیری مصوبات مربوطه آغاز شد.

وی به مصوبه دومین جلسه شورای ملی ساماندهی کودکان خیابانی اشاره کرد و گفت:در این جلسه که وزیر رفاه نیز حضور داشت مقرر شد کمیته ای با حضور نمایندگان سازمان های غیر دولتی مرتبط با کودکان کار و خیابان و کارشناسان متخصص این حوزه تشکیل شود و با توجه به این مصوبه کمیته بازنگری با حضور دو نفر از نمایندگان منتخب سازمان های غیر دولتی مرتبط و دستگاه های مسئول تشکیل شد.

دبیر کمیته بازنگری آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی تاکید کرد: مرحله نخست بازنگری آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی مصوب سال ۸۴ با تشکیل ۱۵ جلسه و ۲۸۷ نفر ساعت کار انجام و در نهایت متن نهایی پیش نویس جهت ارسال به دستگاه ها و سازمان ها انجام شد.

وی اظهار داشت: البته  پس از گذشت حدود ۴ ماه از انجام این مکاتبات و پیگیری های متعدد هنوز پاسخ برخی دستگاه ها در خصوص شرح وظایف آنها دریافت نشده است که امیدواریم با همکاری و همراهی بیشتر این دستگاه ها بتوانیم بزودی متن نهایی شده اصلاحیه آیین نامه را برای تصویب نهایی به شورای ساماندهی کودکان خیابانی ارائه دهیم .

عباس نیا به اصلاح آیین نامه اشاره کرد و گفت: در روند اصلاح آیین نامه، ساختار اجرایی از فرایند شناسایی تا نگهداری در مراکزبصورت بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدتبه فرایندی که اقدامات را در دو سطح مداخلات اولیه و پیگیری های ثانویه تعریف کرده،تغییر یافت.

به گفته وی، با این تغییر تمامی کودکان نیازمند حمایت های ضروری جهت ادامه بقاء و رشد سالم، حمایت ها و مداخلات اولیه از قبیل سرپناه فوری، غذا، پوشاک و درمان را دریافت می کنند و همچنین تمامی کودکان مشمول آیین نامه، در مرحله پیگیری ثانویه از خدماتی به منظور پیشگیری از بروز مجدد آسیب بهره مندخواهد شد.

 

بخش نظردهی بسته شده است..