واکنش مشاور وزیر به برخورد اخیر با معلمان

no-thumbs

سیدعلی مبرباقری مشاور وزیر کشور در روزنامه ایران نوشت: طی این دوسال تشکل‌های مدنی برای نمایش خواسته‌های خویش در سطح خیابان و مراکزی مثل دانشگاه و محوطه مجلس و وزارتخانه‌ها مبادرت کردند. این اجتماعات هر کدام آزمونی برای سنجش میزان پایبندی دولت روحانی به وعده خویش بود بارزترین این تجمعات از سوی صنف مع...

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوزدر حالی که برخی از کانون‌های تصمیم گیر به سنت دوران دولت سابق توصیه به مقابله با این تجمعات می‌کردند روحانی در سخنانی مهم اعلام کرد که من نسبت به معلمین حق اعتراض را به رسمیت می‌شناسم، ما حق اعتراض را برای تمام اقشار و اصناف محفوظ دانسته و به رسمیت می‌شناسیم.
 اینجا بود که روحانی مرز تفاوت خویش با اسلاف خود را به رخ کشید و به راهپیمایی امسال کارگران اشاره کرد و گفت: شما دیدید امسال برای نخستین بار کارگران به خیابان‌ها آمدند و راهپیمایی کردند که این در گذشته سابقه نداشته است. سیاست اعلام شده و اعمال شده روحانی و وزارت کشور او جای تردیدی باقی نمی‌گذارد که رفتارهای تندی که بتازگی با اجتماع معلمان در مقابل مجلس صورت گرفت مورد تأیید دولت نیست بلکه حرکتی انحرافی است.

مهار این حرکت‌های انحرافی نیازمند هشیاری فعالان تشکل‌های مدنی و افراد تصمیم گیر است تردید نباید داشت مخالفان سیاست اعتدال و آرامش دولت همچنان مترصد فرصتی هستند تا از این فضای اجتماعات برای اجرای نقشه‌ها و سوداهای سیاسی از جمله امنیتی کردن فضای جامعه بهره بگیرند.

بخش نظردهی بسته شده است..