انتصابات جدید درشرکت برق منطقه ای یزد

no-thumbs

انتصاب اعضای کمیته هماهنگی بهره برداری

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوزبا تصویب و ابلاغ حکمی ازسوی مدیر عامل شرکت برق منطقه ای یزد، علی محمد فتح آبادی، احمد کردستانی، علی اصغر مدرس، احمد امجدپور به عنوان عضو کمیته هماهنگی بهره برداری و محمد حسین میرحسینی بعنوان مسئول و عضو این کمیته و همچنین سید جلال حسینی بعنوان دبیر و عضو این کمیته معرفی گردیدند .
  کمیته مزبور با هدف شناسائی و بررسی مشکلات و مسایل مربوط به معاونت بهره برداری و پست انتقال و تلاش در برای مرتفع کردن آن تشکیل گردیده است .
انتصاب اعضای کمیته هماهنگی بازار برق
با تصویب و ابلاغ حکمی ازسوی مدیر عامل شرکت برق منطقه ای یزد، سید محمد حسن جمالدینی، سید محمد رضا کاظمی، سید مصطفی حسینی، علی اصغر مدرس، مرتضی سنایی، علی میر اولیائی، سید جلال حسینی، غلامرضا کریمی، محسن شیرغلامی و محمد جعفری (مدیر عامل شرکت مدیریت تولید برق یزد) به عنوان عضو کمیته هماهنگی بازار برق و محمد حسین میرحسینی بعنوان مسئول و عضو این کمیته و همچنین حمید رضا سعادت بعنوان دبیر و عضو این کمیته معرفی گردیدند .
  کمیته مزبور با هدف بررسی مشکلات و مسایل دفاتر تولید، بازار برق و شرکت مدیریت تولید برق یزد تشکیل گردیده است .
انتصاب اعضای کارگروه ساماندهی اسناد شرکت
با تصویب و ابلاغ حکمی ازسوی مدیر عامل شرکت برق منطقه ای یزد، احمد کردستانی به عنوان عضو کارگروه ساماندهی اسناد شرکت و محمد علی شهاب بعنوان دبیر و عضو این کمیته معرفی گردیدند.
  کمیته مزبور با هدف تهیه دستورالعمل نحوه تامین و توزیع اسناد و مدارک فنی خطوط و پست های برق با ساماندهی فیزیکی و الکترونیکی اسناد تشکیل گردیده است .
انتصاب اعضای کمیته کارشناسی حوادث
با تصویب و ابلاغ حکمی ازسوی مدیر عامل شرکت برق منطقه ای یزد، سید محمود اطهری، سیف ا… افضلیان تبار، رضا رضی، محمد یعقوبی، علی فلاحتی، محمد زارع‌شاهی، علی اکبر صالحی، سید احمد رضا ملک نیا،محمد رضا دهقان بنادکی، سید محمود حیدری به عنوان عضو کمیته کارشناسی حوادث و سید جلال حسینی بعنوان مسئول و عضو این کمیته و همچنین سید عباس حسینی بعنوان دبیر و عضو این کمیته معرفی گردیدند .
  کمیته مزبور با هدف تحلیل و بررسی وقوع حوادث در پست های فوق توزیع و خطوط انتقال نیرو تشکیل گردیده است .

بخش نظردهی بسته شده است..